Kruhový trénink – co to je a které cviky si pod tím představit

Kruhový trénink je komplexní typ tréninku a snoubí se v něm všechny prvky žádoucích aktivit: vytrvalost, obratnost, výbušnost a sílu. V podstatě jde o takový trénink, při kterém využíváte několik různých stanovišť a na každém provádíte jiný cvik.

Standardně se stanoviště střídají po uplynutí předem daného časového úseku (30 sekund), stejný čas trávíte na všech stanovištích. Přecházíte z jednoho stanoviště na druhé jen s velmi krátkou časovou prodlevou a opakujete dané série cviků stále „dokola“, proto se tomu říká kruhový trénink. Součástí tréninku je i nutné zahřátí, protažení a závěrečný strečink. Podcenění těchto částí může být (hlavně u začátečníků) dost fatální.

Jak sestavit cviky pro kruhový trénink

Je dobré vytvořit si takovou sestavu cviků, abyste postupně procvičili všechny části těla: hlavně na nohy, záda, břicho, hrudník, ramena a paže. V kruhovém tréninku je často procvičován i dost opomíjený střed těla, to znamená vnitřní svalstvo, které nám drží páteř. Důraz se klade na rozvoj dynamiky, koordinace a výbušnosti.

V kruhovém tréninku se především využívají cviky s vahou vlastního těla, s minimální zátěží, obtížnost se volí intenzitou cvičení a dbá se na techniku provedení. Při zvolené vyšší intenzitě se tělo dostane do anaerobní zóny a dochází k posilování srdečního svalu a kardiovaskulárního systému.

Cviky vhodné do kruhového tréninku

Do kruhového tréninku můžeme zařadit různé varianty dřepů, včetně sumo dřepů, kliky, angličáky, výpady, svíčky, výskoky, zkracovačky a další cviky na posilování různých skupin svalů. Pro začátek je lepší, když si trénink necháte sestavit od fitness trenéra, se zaměřením na vaše specifické potřeby. Později si dokážete cviky poskládat sami.

Jestliže chcete udělat něco pro svou kondici a vytrvalost, hecněte se a začněte s kruhovými tréninky. Jejich velkou výhodou jsou ty krátké časové úseky, v kterých provádíte jednotlivé cviky. Ty vám nedovolí se vzdát, když budete mít pocit, že už to nedáte.