Kontakt

Provozovatel Meredit.cz

Venture Invest s.r.o.
Dvory 1950/24,
020 01 Púchov

IČO: 47593598
DIČ: 2023989616
IČ DPH: SK2023989616

Zapsaná u okresního soudu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 29847/R

Reklama & spolupráce

Máte zájem o spolupráci nebo jste narazili na nesrovnalosti v článcích? Chcete se podílet na obsahu portálu Meredit.cz? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře uvedeného níže nebo na email:

Ing. Marek  Loduha – loduha@ventureinvest.sk