Skrytá hrozba – myom

Ačkoli samy o sobě nejsou zhoubné, mohou být příčinou nepříjemného krvácení, nesnesitelných bolestí a dokonce i neplodnosti. Nezhoubný nádor myom – rovněž se mu říká fibroid nebo zvětšená děloha – vyrůstá ze stěny dělohy a potrápí až 60% žen v produktivním věku. Vyskytovat se můžou jak uvnitř ve sliznici dělohy, tak i zvenčí nebo mohou prostupovat celou děložní stěnou. Myomy zpravidla odhalí ultrazvuk při běžné gynekologické prohlídce, nebudou-li ale větší než 2 cm, pak si jej lékař s největší pravděpodobností ani nevšimne. V takovém případě není myom ohrožující na životě.

Co je to myom?

Děložní myom je nezhoubný nádor, kdy se ve většině případů jedná o tuhý svalový uzel, který mlže dosahovat velikosti od 1 cm až po několik decimetrů – to však jen ve výjimečných případech. Objevit se může buď osamoceně nebo vícečetně. Jen u jedné třetiny žen nevyvolá žádné obtíže a je pouze lékařsky sledován v rámci pravidelných prohlídek. Bohužel drtivá většina žen pociťuje velké potíže, přičemž nejčastější z nich je nadměrné děložní krvácení.

Dělení myomů

Myomy se odborně rozdělují podle místa jejich umístění vzhledem ke stěně dělohy a to na následující typy:

  • subserózní 
  • submukózní
  • intramurální

Subserózní: myomy klenoucí se pod zevní povrch směrem do dutiny břišní
Submukózní: myomy uložené těsně pod povrchem sliznice
Intramurální: myomy prostupující celou děložní stěnou

Příčiny jejich vzniku

Příčinu vzniku děložních myomů vám bohužel neobjasní ani ten největší odborník. Jejich vznik ale podporují ženské hormony – myomy totiž zásadně rostou jen v ženině produkčním období – a zásluha je rovněž přisuzována i genetickým faktorům.

Jak se léčí?

Není-li myom větší nežli 2 cm, pak se zpravidla neodstraňují. Žena dochází na kontroly, kde se nezhoubný nádor kontroluje a k operaci se přistupuje až tehdy, kdy se objeví obtíže. Zatímco u mladých žen se myomy odstraňují tzv. vyloupnutím, u starších žen dochází k odstranění myomu i s celou dělohou.