Feminita a feminismus. Víte jaký je rozdíl mezi těmito pojmy?

Dvě tak velmi podobná slova a přesto každé znamená něco jiného. Jaký je rozdíl mezi těmito pojmy? A jaký je skutečný význam těchto slov?

Zvykli jsme si používat spoustu cizích slov a přitom nám někdy uniká jejich význam. stává se celkem často, že řečník špatně zvolí cizí slovo a ani netuší, jak hloupě se vyjádřil. A mnohdy jde o veřejnou osobu, novináře či politika, prostě o člověka, jehož “mluvení živí”. Pojˇme tedy odhalit význam dvou cizích slov, abyste se při jejich použití nespletli.

Co je feminita

Za cizím slovem feminita se schovává ženskost. Ženství. Prostě všechno to, co dělá ženu ženou, to, co z ní vyzařuje a co muži tolik vyhledávají. Nejedná se přímo o biologické znaky ženy, spíš jde o určitý soubor vlastností, jednání, rolí, prostě něco, co je uchopitelné spíš na mentální či sociální úrovni.

Jistý stupeň feminity mohou vykazovat i muži, například homosexuálové. U mužů bývají projevy feminity spojovány se slabostí, degradací jejich mužství a často takový muž bývá terčem posměchu. Stejně tak nedostatek feminity u ženy může být důvodem sociálního vyloučení a posměchu.

Jestliže chceme nějak definovat vlastnosti, jimiž se feminita projevuje, můžeme k nim jistě zařadit citlivost, empatii, cudnost, jemné a tiché vystupování, noblesa, kultura projevu. Opakem feminity je maskulinita.

Co je feminismus

Slovo feminismus jste jistě už hodněkrát zaznamenali, především v souvislosti s bojem za práva žen. Jedná se o sociální až politické hnutí, o ideologii, která prosazuje už déle než 100 let rovnoprávnost mezi muži a ženami. Prvotními cíli hnutí bylo právo na práci a právo volit, časem se přidávaly další cíle. Feministické hnutí dodnes bojuje za rovnoprávnost žen, protože ještě zdaleka není zajištěna všude. Také usiluje o vyšší ochranu žen před násilím v jakékoliv formě, o právo na antikoncepci či na svobodu rozhodnutí přivést na svět nový život.