Uráží vás kolega? Víme co dělat.

Pracovat v kolektivu, kde se k sobě lidé nechovají slušně a vstřícně, je hodně těžké. Když se ovšem najde kolega, který vás vyloženě uráží a vysmívá se, je nutné s tím rychle něco udělat.

Je důležité od počátku dát najevo, že nejste ten typ, který by si nechal urážky líbit. Zarazte mu takové snahy hned v zárodku, nenechte si situaci přerůst přes hlavu. Pokud to nepomůže, obraťte se na nadřízeného s podnětem k řešení.

Zkuste útočníka ignorovat

Kolega, který se jinému vysmívá nebo ho dokonce uráží, je člověk s velice nízkým sebevědomím. Pravděpodobně má obavu o své místo, takže všechny, kteří jsou v jeho očích (a nejspíš i ve skutečnosti) lepší než on, zesměšňuje a shazuje jejich pracovní výsledky.

Jestliže nebudete ihned reagovat na jeho uštěpačné poznámky, je dost dobře možné, že s nimi přestane, protože se nedočká očekávané reakce. Tito lidé totiž velmi rádi vyvolávají konflikt a vinu pak svalují na ty druhé.

Rázně se mu postavte

V případě, že jsou jeho urážky hrubé, nebo dokonce se sexuálním podtextem, rozhodně ho požádejte, aby s nimi přestal. Věta: „Vaše urážky hraničí se sexuálním obtěžováním. Pokud se to bude opakovat, okamžitě vše oznámím našemu nadřízenému…“ by měla hrubého kolegu zastavit.

Komplikovanější je situace, jestli tím nevybíravým kolegou je přímo váš nadřízený. Nicméně ani on si nesmí vůči vám urážlivého jednání dovolit.

Na mobbing myslí zákon

Šikana na pracovišti (mobbing), a to včetně urážlivého jednání ze strany kolegy, ovlivňuje celkovou atmosféru na pracovišti a snižuje pracovní výkony. I to je důvod, proč by měl vedoucí zasáhnout. Jestli se řešení problému vyhýbá, nebo je sám tím hrubým kolegou, můžete se obrátit na jeho nadřízeného nebo personalistu. Podnět k šetření můžete dát i inspektorátu práce, neboť by mohlo jít o porušování zákonných povinností ze strany zaměstnavatele (nezabránil urážlivému jednání, diskriminaci a podobně).