3 tipy, jak mluvit o slabých stránkách na pohovoru

Pokud se chystáte na pracovní pohovor, platí pár obecných rad, jak se na průběh připravit. Vyplatí se promyslet si, co vás tam pravděpodobně čeká, zjistit si, co všechno nabízená pracovní pozice obnáší a také alespoň základní informace o firmě. 

Stejně tak, jako vy byste se měli zajímat o firmu, můžete předpokládat, že se bude personalista nebo majitel firmy zajímat o vás. Někteří personalisté si vás proklepnou pomocí internetu daleko dříve, než na pohovor dorazíte. Jiní si na vás počkají a zeptají se vás osobně – především na předchozí pracovní zkušenosti, na představu o budoucí práci i odměně za ni, často chtějí také, abyste definovali své silné a slabé stránky. 

Vyslovit bez přípravy své slabé stránky může být daleko větší problém, než se zdá. Na takovou otázku totiž neexistuje žádná správná univerzální odpověď. Proto je dobré, se předem rozmyslet, co řeknete, vaše odpověď o vás hodně vypoví.

Dopředu se připravte

Prvním bodem k úspěchu je správně pojmout otázku. Personalista s vámi řeší pracovní nabídku a tak je nutné zamyslet se dopředu nad tím, v čem byste na dané pozici byli přínosem a kde naopak může být vaše slabina. Při samotném pohovoru pak takticky obraťte posloupnost v odpovědi:. představte své slabé stránky, ale podložte je těmi silnějšími. Dáte tak najevo, že si své chyby uvědomujete, ale že zároveň víte a nebo přemýšlíte, jak se jim vyvarovat. 

Buďte upřímní

První bod nevyzní dostatečně upřímně, pokud vaše odpověď bude dopředu naučená slovo od slova. Je rozdíl připravit se na otázku o vašich slabých stránkách, a nebo odpovídat strojeně jako robot. Způsob sdělení je důležitý. Pokud budete na otázku připraveni, nezaskočí vás a už o ni zvládnete mluvit otevřeně. 

Vnímejte personalistu

Může se stát, že znervozníte, a vše, co jste si doma připravili, zapomenete. Odpoutejte se od svých vlastních myšlenek a vnímejte  jednotlivé otázky, které vám ohledně vaší osoby personalista dává. Snažte se držet tématu, odpovídejte stručně a jasně. Po vaší odpovědi chvíli počkejte a nechte prostor pro další dotazy. Pokud personalistovi prostor nedáte, aniž byste si to uvědomili, dáváte o sobě další skryté informace.