Komunikace je v rodina klíčová. Zajímejte se o všechny členy domácnosti

Každá rodina má své komunikační zvyklosti a rituály, ovšem ve všech rodinách platí, že spolu její členové vždy nějak komunikují. Když se na rodinný život podíváme detailněji, dá se vysledovat, že má čtyři aspekty, podle nichž se dá hodnotit její funkčnost. Jsou to sebehodnocení jednotlivců, komunikace mezi nimi, pravidla, jimiž se všichni v rámci rodiny řídí a společenská vazba, tedy chování a jednání ke všem, kdo stojí mimo tuto rodinu. 

Komunikace v rámci rodiny je klíčová pro utváření ostatních tří aspektů, proto ji nelze podceňovat. Jestliže chcete mít funkční rodinu a kvalitní vztahy uvnitř ní, soustřeďte se na komunikaci.

Jak probíhá komunikace v rodině

Smyslem komunikace v rodině je sdělení a sdílení. Sdělení je aktivní výměna informací významných pro všechny členy rodiny. Sdílením je myšleno prožívání sdělení – jaké emoce vzbuzuje. Týká se vždy všech zúčastněných a je podmíněno vztahem (vzájemným naladěním), ochotou naslouchat (umět přijímat sdělování) a schopností vyjadřovat emoce. Sdílení a s ním spojené svěřování napomáhá vzájemnému sblížení.

Už pro malé dítě je naprosto přirozená potřeba sdělovat rodičům informace a především sdílet s nimi nejen samotný přenos sdělení, ale i své pocity a vnímání sounáležitosti. Bohužel někdy naráží právě na ochotu naslouchat, takže se postupně stahuje – uzavírá se. Později má silný problém se sebevyjádřením, s komunikací v dalších vztazích, ať už pracovních, osobních či dokonce intimních, pokud není vnímána jeho potřeba sdílení dětských sdělení s rodiči.

Udělejte si čas na komunikaci

Schovávat se za nedostatek času se v případě aktivní komunikace v rámci rodiny nevyplácí. Vždy je prostor ke společné komunikaci, například během večeře, během výletu nebo klidně místo sledování televize. Jednou ze skvělých pomůcek ke společné komunikaci jsou společenské (deskové) hry.

Stejně důležitá je i vzájemná interakce členů rodiny mezi sebou, tedy komunikace “ jeden na jednoho”. A to nejen mezi partnery, ale také mezi rodičem a dítětem. Tyto vzorce chování si později přenáší do svých vztahů, můžete tedy už dnes ovlivnit jeho budoucí rodinný život.