Astrální cestování – fakt nebo fikce?

Astrální cestování je jednou z forem „mimotělních“ zkušeností. Jinak řečeno zážitek v mozku člověka, kdy existence astrálního těla umožňuje oddělení od těla fyzického. Takovýto jev je popisován napříč různými dobami, u různého pohlaví, věku, kultur, sociálních vrstev. Zkrátka nejedná se pouze o výsadu určité skupiny lidí, ale zažít jej může prakticky kdokoliv.

Astrální cestování se zakládá na faktu, že každý člověk má jednak tělo fyzické, ale i astrální, které lze svou vlastní vůlí oddělit od schránky tělesné. Tyto dvě těla jsou spojeny jakýmsi vláknem, popisovaným jako „stříbrná nit“. Toto vlákno představuje cestu zpět do našeho prostoru i času.

Věříte v astrální cestování?

Astrálním cestováním se už zabývalo mnoho expertů s využitím nejmodernějších metod, přesto se jej nedaří zcela objasnit. Jisté však je, že si astrální cestování může prostřednictvím různých technik a meditací vyzkoušet kdokoliv. Během tohoto zážitku se naučíte ovládat situaci, pro některé vyvolené je údajně astrální cestování totéž, jako pro jiné jízda metrem. Pro většinu lidí je to velmi lákavá myšlenka, kterou zná jen z filmů a tajemných dokumentů.

Opustit své fyzické tělo, cestovat kam se mi zachce, létat, procházet zdmi a navštěvovat různé osoby je většinou předmětem lidské fantazie. Existují údajně lidé, kterým se to však daří. Astrální cestování není omezeno časem ani prostorem, je pouze závislé na našem vědomí a umění se zcela odpoutat od myšlenek, které jsou rušivým elementem.

Máte své myšlenky zcela pod kontrolou?

Dokázat udržet myšlenky pod kontrolou je otázka dlouhodobého tréninku, jen malé procento lidí to dokáže a patří k vyvoleným. Na samém začátku zájmu o astrální cestování stojí zvědavost a touha po dobrodružství, zakusit absolutní svobodu, poznat nepoznané a doposud neprozkoumané. Avšak astrální cestování nabízí mnohem víc, než průzkum světa jiným pohledem. Jedinci, kterým se podařilo proniknout do těchto sfér, popisují své zážitky jako cestu k vytouženému osvícení. Při astrálním cestování prakticky navštěvujete úplně jiný svět a po určité době poznávání lze komunikovat i s jinými bytostmi, které jej obývají. Záleží tudíž na každém, s jakými silami je ochoten si zahrávat.

Co vše musíte splňovat

Astrální cestování jak jsme již zmínili, vyžaduje dlouhodobý trénink, odstranění rušivých elementů, příjemná teplota v místnosti, trpělivost, umění zvládat stres, pohodlná pozice a 2 hodiny před zážitkem nejíst. Pokud neumíte v běžném životě relaxovat, meditovat – bude to o to těžší. Patří sem i správné dýchání, zkušenosti s jógou a jiné uvolňovací prostředky. Rozhodně to nezkoušejte sami a obraťte se na někoho, kdo se těmto tématům věnuje.