10 nejoblíbenějších památek v Budapešti

V posledních letech jsme si zvykli jezdit do Maďarska za termálními prameny, jimiž jsou vyhlášené místní lázně. A že jich je opravdu na sta. Ale Maďarsko je země plná historie s unikátními památkami na mnoha místech země. Ty nejvýznamnější jsou samozřejmě v Budapešti.

1. Parlament

Budova Parlamentu se nachází na náměstí Kossuth Lajos tér, pojmenovaného podle slavného maďarského bojovníka za svobodu a nezávislost, který se nejvíce angažoval během Maďarské revoluce v letech 1848–1849. Novogotická budova s novorenesanční kopulí je úchvatná zvenčí a stejně tak i  uvnitř se nachází četné poklady, konkrétně korunovační klenoty. Její stavba začala v roce 1885 jako nutný důsledek odrtžení Uherska z rakouského područí.

2. Rybářská bašta

Původní tržiště s čerstvými rybami je dnes jedním ze symbolů Budapešti. Novorománská stavba, jíž dominuje sedm věží, které reprezentují sedm maďarských náčelníků. Ti vedli své kmeny na území současného Maďarska, kde se v roce 895 usadili. Před Rybářskou baštou stojí socha sv. Štěpána, prvního korunovaného uherského krále.

3. Bazilika sv. Štěpána

I bazilika sv. Štěpána nese jméno po prvním maďarském králi, který dal zemi křesťanství. Bazilika sv. Štěpána dosahuje výšky 96 metrů, tedy stejně jako budova parlamentu. Má to údajně symbolizovat rovnost mezi maďarskou vládou a církví. Při návštěvě baziliky můžete vyjít 364 schodů vedoucích do kupole, odkud je nádherná vyhlídka na celou Budapešť.

4. Náměstí hrdinů

Při návštěvě Budapešti byste si určitě měli zajít na náměstí na konci Andrássyho třídy, kde najdete sloup vysoký 36 metrů a na jehož vrcholu je socha archanděla Gabriela, který kolem střeží významné osobnosti maďarské historie. Kromě  sedmi náčelníků, kteří přivedli své kmeny do Maďarska jsou tu další osobnosti spojené se vznikem této země.

5. Řetězový most

Řetězový most byl prvním mostem, který spojoval dvě historická města – Budín a Pešť. Před ním bylo velmi těžké dostat se na druhý břeh, v zimě se muselo počkat, až řeka zamrzne, aby sloužila jako cesta. Most přes Dunaj hlídají dva kamenní lvi.

6. Budínský hrad

Rozkládá se na území jižního výběžku Hradního vrchu a jeho historie sahá až do 13. století, kdy zde vládl uherský král Béla IV. Hrad byl během mnohokrát vážně poničen a následně přestavován, podepsaly se na něm nájezdy Turků i komunistická éra, přesto je hrad nejvýznamnější maďarskou památkou.

7. Maďarská národní galerie

Když už navštívíte Budínský hrad, stojí za návštěvu i národní galerie, která se nachází v hradním areálu. Najdete zde největší sbírku maďarského výtvarného umění od nejstarších dob až do současnosti.

8. Gellértova hora

Skalní vyvýšenina přímo na západním břehu Dunaje mezi Mostem svobody a Alžbětiným mostem. z níž je jeden z nejlepších pohledů na Budapešť, Na samotném vrcholu hory stojí Citadela, pevnost vybudována v polovině 19. století Habsburky. Dnes se v ní nachází vojenské muzeum.

9. Aquincum

Aquincum je pozůstatek starobylého města a vojenského tábora Římského impéria z 1. století, který leží v historické části Budapešti ve Starém Budíně zhruba 2 kilometry severně od Markétina ostrova. Název město získalo polatinštěním keltského názvu Ak-ink, což přeloženo do češtiny znamená „vydatná voda“. To je spojeno s výskytem termálních pramenů v této oblasti. Patří mezi nejstarší památky Budapešti.

10. Chrám sv. Matyáše

Blízko Budínského hradu, hned vedle Rybářské bašty, stojí chrám zasvěcený sv. Matyáši. Tato památka má skutečně pohnutou minulost. Původně románský kostel z počátku 11. století po nájezdech Mongolů prakticky zmizel.  Znovu byl vystavěn v druhé polovině 13. století a v době rozmachu Osmanské říše si z něj ovšem udělali Turci mešitu. Později byla katedrála přestavěna v barokním stylu, na konci 19. století byl chrám přestavěn znovu, tentokráte v novogotickém stylu ve snaze vtisknout mu jeho původní vzhled.