Pravidla pro tvorbu vašeho rodinného rozpočtu

Sestavit si finanční rozpočet není nijak zvlášť složité, mnohem těžší je dodržovat ho vyrovnaný. Neutrácet víc, než kolik vyděláváte. Odkládat si část peněz jako rezervu a v ideálním případě i něco investovat. A především, pokud už máte nějaké dluhy (například hypotéku), postupně ho umořovat. 

Proč byste se měli zdržovat rodinným rozpočtem? Hlavně proto, abyste měli o rodinných penězích přehled. Jen když opravdu víte, jak na tom jste, můžete zapracovat na změnách vedoucích k vyrovnané bilanci. Rozpočet je skvělou pomůckou ve chvíli, kdy se potřebujete zbavit dluhů nebo ušetřit větší částku peněz.

Rodinný rozpočet v pěti krocích

V prvním kroce si vytvořte soupis všech rodinných příjmů. Pokud máte fixní plat, bude to celkem jednoduché, jestliže jde o částku, která se mění, počítejte s tou minimální možnou. S nějakým základem, který se vám na účtu objeví vždy.

V druhé fázi si stejným způsobem sepište všechny pravidelné výdaje – náklady na bydlení, dopravu, pojistné, splátky a podobně. Pak do výdajů také započítejte částku, kterou měsíčně vynakládáte na nákup potravin, léků, oblečení. Zjistit tuhle částku asi nebude úplně snadné, obvykle ani nevíme, kolik utratíme za měsíc v obchodech. Měsíčních výdajů na domácnost se nejlépe doberete tím, že si nejméně jeden měsíc budete zapisovat všechno, co jste utratili. Schovávejte si všechny účtenky a na konci měsíce si všechny výdaje sečtěte.

Další dva kroky jsou celkem snadné: porovnejte příjmy a výdaje, jestliže bilance není vyrovnaná, přehodnoťte výdaje a přizpůsobte je svým příjmům. Pátým krokem je pravidelná aktualizace rozpočtu. Nejméně jednou za půl roku, rozhodně ale vždy při každé zásadní změně výdajů nebo příjmů si rozpočet upravte aktuální situaci.

Jak mít přehled o svých penězích

Metodu, jak bude svůj rozpočet tvořit a kontrolovat, si zvolte sami. Můžete si na to vzít tužku a sešit, vytvořit tabulku v excelu nebo si stáhnout aplikaci do telefonu. Můžete použít nulovou metodu, tedy takovou, kdy každá koruna má předem stanovený svůj účel (nájem, doprava, zábava, spoření na důchod…). Nebo zvolte obálkovou metodu – tedy dnes se peníze rozdělují spíš na jednotlivé účty (běžný, spořící, hypotéka a podobně). Jednoduchou metodou je výsledovka, což je jakýsi výkaz zisků a ztrát. Něco, jako když firmy zveřejňují hospodářské výsledky.