Vzdělávací program v zahraničí dodá znalostem mezinárodní rozměr!

Vzdělání je v dnešní době jedním z nejdůležitějších kritérií, podle kterých se absolventi vysokých škol zařazují do pracovního světa. Uplatnit se na trhu práce není kolikrát procházka růžovým sadem i přes veškeré dosažené zkušenosti. Není se proto čemu divit, že stále více studentů využívá výměnný vzdělávací program Erasmus+, který posune krajní meze jejich vzdělání, zkušeností a dovedností na mezinárodní úroveň.

O čem je Erasmus+?

Cílem výměnného pobytu je zajistit studentům úplně nový rozměr jejich vzdělání. Ať už v zahraničí stráví jeden nebo dva semestry, otevře jim to úplně jiné obzory a více je to připraví na start do nové životní etapy. Studenti se z výměnných pobytů vrací obohaceni nejen o nové zkušenosti, ale i přátelství, jistotu v sebe sama a v neposlední řadě také o lepší dovednosti v cizím jazyce. Nabyté zkušenosti se jim mohou hodit i při psaní seminární práce, ve které prezentují nejen teoretické, ale i praktické znalosti.

Přínosy pobytu v zahraničí

Odjet do jiné země, dorozumívat se tamější řečí, poznat úplně jiné návyky a být delší čas daleko od rodiny – to je zmínka záporných stránek zahraničního studia. Na stranu druhou ale pobyt v zahraničí studentům hodně přinese. Do výměnného pobytu se mohou přihlásit studenti druhého ročníku, kteří dostatečně ovládají cizí jazyk a mají dostatek odvahy vyzkoušet něco nového. Dobrou zprávou je, že studium v zahraničí je osvobozené od veškerých poplatků spojených se školným. Po návratu budou mít studenti živé vzpomínky a nebudou tak mít problém pečlivě si rozmyslet psaní bakalářské práce, jejíž zadání dostávají ve třetím ročníku.

Posílení jistoty i sebevědomí

Jakmile se student účastní výměnného pobytu a hravě překoná všechna úskalí a nástrahy, které na něho v cizí zemi čekají, vrátí se domů o mnoho sebevědomější. Veškeré poznatky následně může uplatit při psaní nejnáročnější závěrečné disertační práce, která je obsahově i znalostně hodně obsáhlá.