Správa bytového domu může být v rukou profesionálů. Jak to zařídit?

V současné době může majitel bytového domu využívat služeb správcovské společnosti, která zajišťuje chod bytovky za něj. Majitel tak dává zprávu bytového domu do rukou profesionálů, čímž se snižuje pravděpodobnost pochybení. Společnosti, které poskytují tyto služby mají této oblasti totiž dlouholetou praxi a umění se vypořádat se všemi náležitostmi, které je při správě bytového domu potřeba zajistit. A jak je na tom vaše nemovitost?

Chod veškerých služeb musí být hladký

Pokud se jedná o nájemníky, většinou vznikají výhrady k náležitostem souvisejících s údržbou. Může to být například úklid ve veřejných prostorách, zimní úklid nebo stav technického zázemí bytového domu, jako jsou například výtahy. Každý správce bytového domu by měl vyvinout maximální úsilí, aby se vše blížilo ideálnímu stavu. Pokud tomu tak není, je na místě dokonce výměna a odvolání správce bytového domu. K tomuto kroku je možné přistoupit na schůzi majitelů bytů, kde se správce odvolává nadpoloviční většinou všech hlasů. Tuto schůzi však musí svolat správcovská společnost a musejí být o ní informováni majitelé bytů. Samotná možnost svolání schůze správcovskou společností může samozřejmě vést k obstrukcím, je to tedy trochu kuriózní situace. Na svolání schůze však je 15 dní, poté mohou schůzi svolat samotní majitelé bytů po sehnání aspoň čtvrtiny podpisů.

Zálohový předpis a roční vyúčtování musí být bez chyb

Správcovská společnost samozřejmě v rámci správě bytového domu musí zajistit celou řadu skutečností, nejen samotný provoz bytového domu a jeho údržbu. Může hlídat ekonomickou stránku, právní stránku a mít na starosti třeba fond oprav. Pak je zde také standardní administrativa, která spočívá například v nutnosti zaslat roční vyúčtování nájemného a pravidelně je také měsíčně zasílán zálohový předpis. Takové dokumenty:

  • Nemohou obsahovat nesrovnalosti
  • Musí být srozumitelné

Pokud jste majiteli bytového domu, zvažte možnost profesionální správy vaší nemovitosti. Ušetří vám to spoustu starostí a administrativy, kterou můžete nechat na lidech, kteří umějí v těchto náležitostech chodit.

Zdroj obrázku:
Rawpixel.com / Shutterstock.com