Jak získat dotaci na tepelné čerpadlo

Při moderním řešení snížení energetické náročnosti domu se kromě zateplování bere zřetel na způsob vytápění. Tuto myšlenku podporuje i stát se svými “kotlíkovými dotacemi”, které jsou aktuální také v letošním roce.

Jeden ze způsobů, jak snížit náklady na vytápění domu, je tepelné čerpadlo. I při poměrně vysoké pořizovací investici, je její návratnost poměrně rychlá, s dotací od státu pak už jsde o velmi zajímavou alternativu.

Proč tepelné čerpadlo?

Největší výhodou tepelných čerpadel je skutečnost, že si teplo berou z okolí, nepotřebují tedy tolik energie na ohřev. Podle místa, odkud si čerpadlo teplo bere, rozlišujeme čerpadla země – voda, voda – voda a vzduch – voda, na všechna tato můžete o dotaci žádat. Jestliže se tedy rozhodnete vyměnit starý kotel na uhlí za tepelné čerpadlo, máte velkou šanci, že se svou žádostí o dotaci uspějete.

Stát letos poskytuje dotaci dost omezeně, například u solárních panelů se ji můžete domoci jen na ohřev vody či přitápění. U tepelných čerpadel je úspěšnost vysoká a v širokém rozpětí, na druh se příliš nehledí.

Jaké podmínky musíte splnit pro získání dotace

Pokud chcete získat státní příspěvek na výměnu stávajícího zdroje za tepelné čerpadlo, je nutné dodržet stanovené podmínky:

  • Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který stojí na území České republiky.
  • Žadatel může být jak fyzickou, tak právnickou osobou. Dotace z programu Zelená úsporám mohou čerpat i firmy.
  • Žadatel musí zůstat vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu po celou dobu vyřizování žádosti, tedy od podání žádosti až do vyplacení dotace.
  • Pro získání žádosti je nutné, aby měrná roční potřeba tepla na vytápění rodinného domu EA nepřesahovala 150 kWh.m-2.rok-1.

Při žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo nemusí být současně prováděno i zateplení, v kombinaci s ním je ale dotace vyšší. Součástí žádosti je i tzv. krycí list technických parametrů, ten se doporučuje vyplnit s energetickým specialistou. Nutné je také mít zpracovaný odborný posudek, který se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy.