Jak zařídit pohřeb

V našich končinách na rozdíl od jiných evropských zemí je umožněno, že zesnulého může pohřbít i cizí člověk. Tedy ten, kdo pohřeb objedná a zaplatí. Dnes je možné využít mnoha pohřebních služeb, které pomohou s organizací smutečného obřadu. Ovšem určité úkoly musíte zastat sami.

Výběr varianty posledního rozloučení

Důležité je rozhodnout se, jakou variantu posledního rozloučení preferujete. Vybírat lze z několika variant pohřbů: bez obřadu nebo s obřadem, do země, církevní či ekonomický. Při jeho objednávání budete potřebovat: OP zesnulého (je-li k dispozici), rodný a oddací list (je-li k dispozici), OP objednavatele pohřbu a dále oblečení a pro zesnulého, případně jeho fotografii, budete-li ji chtít při pohřbu použít.

Jelikož jde o bolestnou událost je docela logické, že člověku těkají myšlenky a nemůže myslet úplně na vše. Pohřební služba Praha vám však poskytne veškeré informace ohledně posledního rozloučení včetně informací, jak odhlásit zesnulého ze zdravotního pojištění i odhlášení důchodu. Zařídí za vás i květinové dary, smuteční oznámení a úmrtní list.

Rakev
Rakev

Objednání pohřbu a služeb

Máte-li vybranou pohřební službu, můžete požádat také o přepravu a úpravu těla zemřelého. Ke službám pohřebních firem patří i možnost volby rakve, kytek, parte, řečník, hudební doprovod, doprava pozůstalých, smuteční hostina a různé duchovní či náboženské úkony.

Potvrzení o účasti na pohřbu

Nezřídka je potřeba nechat si také vystavit potvrzení pro zaměstnavatele o účasti na pohřbu. Tento tiskopis vám vystaví pohřební služba, kde bude jméno, datum a razítko s podpisem. Ovšem některé firmy mají své vlastní tiskopisy, které předložíte, a po obřadu vám bude účast potvrzená.

Doprava pro pohřeb
Doprava pro pohřeb

Jak provést rozptyl zemřelého?

Rozptyl lze provést na vysypové louce za účasti správce pohřebiště. Ale existuje i možnost provést rozptyl kdekoliv mimo tuto zónu, avšak pouze na pozemku, který je ve vašem vlastnictví. V jiném případě pouze se souhlasem majitele pozemku. Uvažujete-li o rozptylu do moře i to je možné, ale za nelehkých podmínek. Je nutné kontaktovat pohřební službu daného státu a rozhodně nejde o lacinou záležitost.

Zdroj obrázků: www.pohrebpegas.cz