Jak správně přistupovat ke konsolidaci úvěrů a půjček

Obstát v životě není často vůbec jednoduché a klade to na každého mnoho nároků včetně těch finančních. Bohužel v dnešní době se bez hypotéky či jiného finančního produktu, prostřednictvím kterého si lze financovat vlastní samostatné bydlení, obejde jen málokdo. Někdy ale pod tlakem okolností a společně i s neuváženým rozhodnutím může vzniknout obtížně řešitelná finanční situace. Nedejte se však stáhnout na cestu k osobnímu bankrotu, ale naučte se, jak si vždy účinně poradit!

Finanční nástrahy v životě

Každý z nás se někdy v životě může dostat do náročné finanční situace, která není-li správně řešena, může vygradovat až do velmi kritického stavu. Pravda je, že se to může stát takřka každému, protože nikdo z nás neví, co vše budoucnost přinese, ale na druhou stranu je třeba usilovat o to, aby byly učiněny kroky pro maximální zabezpečení naší finanční stability.

Hypotéky, půjčky a úvěry čerpat vždy opatrně

To, že se většina lidí při pořízení vlastního bydlení bez hypotéky neobejde, je už běžný kolorit dnešní doby, ovšem je třeba postupovat vždy obezřetně. Nechat se nalákat reklamou domněle výhodného finančního produktu se může velmi nevyplatit. Z tohoto důvodu je vždy vhodné při výběru optimálního finančního produktu spolupracovat s finančním poradcem či se věnovat intenzivnímu samostudiu. Důkladným srovnáním nabídek na trhu lze na měsíčních splátkách i poplatcích mnoho ušetřit. To vše vám pak napomůže k zajištění vyšší finanční stability.

Stejně tak je vhodné být opatrný i s půjčováním peněz svým přátelům a známým, kteří se ocitli v nouzi. Stejně tak jako i v přísloví, že lepší než dávat ryby je naučit je druhého chytat, platí i zde, že samozřejmě pomoci v nouzi je potřeba, ale stačí jen základní nutná částka. Dále postačí nasměrovat k vhodné instituci, která dává výhodné půjčky, popřípadě i ke specializované poradně, charitativní instituci a podobně. Ti také disponují kvalifikovanými finančními, právními i sociálními poradci, kteří dokážou situaci vhodně vyhodnotit a efektivněji pomoci než vy sami. Tím však nelze říci, že pomáhat bližnímu v nouzi je nesprávné. Pomoci je vždy potřeba, ale stačí pouze do omezené míry a poté již nasměrovat k dalším adekvátním organizacím, které jsou na cílovou skupinu osob v nouzi specializované.

Konsolidace úvěrů a půjček jako řešení

Řešením, které může finanční situaci výrazně zlepšit a odvrátit ji od pomalé cesty k finančnímu bankrotu, je i konsolidace úvěrů. Jedná se o velmi účinný nástroj, který bohužel není v dnešní době stále dostatečně využívaný. Konsolidaci nabízí řada bank včetně těch nízkonákladových, takže je nabídka možností skutečně široká. Konsolidace spočívá ve sloučení všech finančních závazků do jednoho, kdy se může jednat o spotřebitelské úvěry, půjčky, účelové a neúčelové hypotéky, kontokorenty, leasing atd. atd.

Výhodou konsolidace je to, že sloučením všech závazků lze docílit výhodnějších podmínek, tj. výše splátek, doby splatnosti apod. Zároveň odpadne nadbytečné duplicitní placení poplatků, je odesílána jedna souhrnná splátka místo několika dílčích v různých termínech. Situace se výrazně zpřehlední, odpadne mnoho povinných poplatků a především je, jak již bylo uvedeno, docíleno celkově výhodnějších podmínek pro tento komplexní finanční závazek.

V dnešní době kromě rozšířených služeb finančních poradců existuje i mnoho online kalkulátorů, které rychle provedou efektivní srovnání všech možností. Nutné je pouze vyplnit základní parametry. Často zjistíte, že jste dosavadní individuální závazky nesmyslně přepláceli, a konsolidace vám výrazně pomůže. Rozhodně tedy neplatí, že by se konsolidace týkala jen osob výrazně finančně ohrožených, ale může ji použít každý, kdo si chce zvýhodnit své podmínky splácení.

Obecné podmínky konsolidace

Většina bank a dalších finančních institucí nabízí velmi flexibilní podmínky pro konsolidaci, ale existuje několik základních pravidel. Obvykle je stanovena minimální částka, od které lze konsolidaci provést, často to bývá 50 000 Kč. Přece jen se jedná o finanční operaci, do které je zapojeno několik osob, a při nižší částce by se jednalo již o nerentabilní záležitost. Stejně tak je obvykle určena i horní hranice, ta se však u různých institucí může lišit. Počet finančních produktů, které budou slučovány, může být obvykle i ten minimální možný, tj. pouze dva závazky. Obvyklou obecnou podmínkou je i časové ohraničení doby splatnosti úvěru, která musí být delší než půl roku. Pokud vás tato možnost zajímá, doporučujeme si přečíst více o tom, co je to konsolidace a jaké možnosti máte.

Každá situace je řešitelná!

I v momentě, kdy máte pocit, že se vám kontrola nad vašimi financemi definitivně vymkla z rukou, vězte, že pánem situace jste stále vy a jako pán se také musíte chovat. Vyhledejte finančního poradce, odbornou poradenskou instituci či učiňte několik osobních návštěv bankovních poboček, kde vše pravdivě popíšete, a cesta k řešení se již začne sama formovat. Řešení sice nemusí přijít v horizontu několika dní, ale vždy je možné dojít k akceptovatelnému postupu, který vám zachrání vaše klidné spaní.