Jak na rekonstrukci starého domu

Důvodů, proč se pustit do rekonstrukce starého domu, je hned několik: zachování původní architektury či posazení domu do krajiny, ale i prozaická možnost koupit dům za mnohem nižší částku než by vyšel dům už opravený nebo novostavba.

Pokud vám “zkušení” radí, že je lepší dům strhnout a postavit něco nového, uvědomte si, že byste museli stavět jen na jedné třetině pozemku, zatímco stávající dům může klidně být větší. S trochu štěstí a šikovnosti můžete v rekonstruovaném domě bydlet dřív než v novostavbě, případně některé práce řešit až v době, kdy už bydlíte. Jak si naplánovat rekonstrukci domu?

Najděte si odborníka

V první řadě potřebujete stavebního inženýra, který posoudí statiku domu, poradí s novou dispozicí jednotlivých místností. Některé zdi (příčky) totiž sice jdou přesunout, bourání nosných stěn ale musíte konzultovat s odborníkem. Statik také posoudí všechny praskliny zdiva. Zeď často praská mezi původní stavbou a přístavbami, eventuálně tam, kde do domu zatékalo, na domě ale mohou být i praskliny způsobené například sedáním podloží. Nechte si také připravit projekt a kalkulaci.

Rekonstrukci plánujte od střechy

Zatímco novostavba začíná základy, jestliže je střecha poškozená,začněte rekonstrukci její opravou. Pokud plánujete podkroví, nechte si propočítat, jestli nebude nutné střechu zvednout. Na půdě se totiž bude dělat nová podlaha, izolační vrstva taky ubere pár centimetrů prostoru pod střechou a najednou zjistíte, že se v podkroví nenarovnáte. 

Opravou střechy eliminujete zatékání srážkové vody do objektu, čímž zabráníte vlhnutí domu. Jestli jsou stěny dál vlhké, bude nutná hydroizolace domu od základů. Možností je několik, od hydroizolačních nátěrů a omítek až po podříznutí nosných zdí či drenáží okolo domu.

Vnitřní instalace a topení

Vnitřní práce přijdou na řadu poté, co máte zrekonstruovanou hrubou stavbu. Rozvede se vodovodní potrubí, instaluje topná soustava a samozřejmě nové vedení elektřiny. Doporučujeme vyměnit i elektroměrový rozvaděč za nový. Následuje povrchová úprava stěn a případný protiplísňový nátěr. Ve vlhkém domě zvažte rekuperační jednotku. Sice asi neuspoříte za topení, lépe ale odvedete vlhkost z domu a zajistíte větrání vnitřních prostor.