Co všechno má vliv na aktuální cenu plynu?

Nepochybně jste zaznamenali, jak turbulentním vývojem cena plynu v posledních měsících prochází. Nejen vy si pak z tohoto důvodu kladete otázku, co je příčinou strmého růstu ceny plynu na burze, který byl poté vystřídán neméně rychlým poklesem. Co má tedy vliv na cenu plynu?

Zdroj obrázku: SERSOLL / Shutterstock.com

Jde o surovinu, kterou musí někdo vytěžit

Ložiska zemního plynu musí někdo nalézt, poté se na daném místě musí vybudovat vrt a veškerá potřebná infrastruktura. Těžbu musí obsluhovat pracovníci, je nutné provádět pravidelnou údržbu, dodržovat bezpečnostní opatření apod. Nejnižší možná cena plynu je tedy taková, aby se jeho těžba vůbec těžebním společnostem vyplatila. Taková cena má ale velmi daleko k tomu, co vám účtuje váš dodavatel.

Transport plynu do dalších zemí

Mezi největší těžaře zemního plynu na světě patří Rusko a USA. Z dalších států, které již mají na světové produkci výrazně nižší podíl, můžeme zmínit také Írán, Katar, Kanadu nebo třeba Norsko. Většina evropských států je tedy závislá na dovozu zemního plynu. Do zdejší ceny se proto promítají také náklady na přepravu do cílové země. Plyn se nejčastěji transportuje pomocí plynovodů nebo lodní dopravou ve formě LNG. I v tomto případě platí, že do konečné ceny plynu se promítají transportní náklady. Převoz se musí zaplatit i s maržemi jednotlivých firem, které přepravu zajišťují.

Vliv má i poptávka a nabídka

Česká republika není natolik velkým hráčem, aby dokázala s cenami plynu zásadně zahýbat. Ve většině případů tak místní odběratelé odebírají plyn za cenu, která je blízká ceně na světových trzích. Ani na nich ale cena není stálá, jak jsme se přesvědčili zejména v posledních letech. Svou roli hraje nabídka a poptávka. Například během tuhé zimy nebo během hospodářské konjunktury cena plynu zpravidla roste, neboť po něm roste poptávka. Těžaři ale nedokážou na zvýšenou poptávku reagovat pružně a na trhu tak může vznikat relativní nedostatek plynu. Pokud je naopak objem poptávaného plynu nižší, než kolik jej dodavatelé dodávají na trh, cena bude klesat.

Vyjma běžných tržních mechanismů do hry vstupuje i politika. Cenu zvyšuje politická a ekonomická nestabilita. Svou roli může hrát i vyjednávání o ceně plynu na mezivládní úrovni.

Do konečné ceny vstupuje tzv. regulovaná složka

Na vaší faktuře za plyn se podepisují dvě hlavní složky, z nichž jedna je tzv. regulovaná a druhá tzv. neregulovaná. Neregulovaná cena představuje zjednodušeně řečeno cenu plynu + marži vašeho dodavatele, součástí může být i určitý fixní měsíční poplatek, který hradíte i v případě, že žádný plyn neodeberete. Právě cenu za neregulovanou složku můžete ovlivnit tím, že změníte dodavatele plynu, nebo budete se svým stávajícím dodavatelem vyjednávat o nových cenových podmínkách.

Regulovaná složka je pak stanovena Energetickým regulačním úřadem a konkrétní dodavatelé na ni nemají vliv. Zjednodušeně řečeno se regulovaná složka platí za vše, co souvisí s přepravou a distribucí plynu až k vaší přípojce.

Nezapomínejme ani na zdanění, v ceně zemního plynu je zahrnuta také spotřební daň a daň z přidané hodnoty.