Chystáte se stavět nový dům? Víte jaká všechna povolení potřebujete?

Chcete si splnit sen o bydlení ve vlastním domě a přemýšlíte, jaká povolení budete muset zařídit než se pustíte do stavby? Je několik různých možností, jak se dobrat souhlasu se stavbou od stavebního úřadu. Abyste ho měli co nejdříve, připravili jsme pro vás malého průvodce pro získání povolení ke stavbě.

Podle velikosti stavby a splnění několika dalších kritérií připadají v úvahu dva způsoby: ohlášení stavby nebo stavební povolení. Budete také potřebovat územní souhlas a vyjádření ke stavbě z hlediska bezpečnosti.

První kroky k novému domu

Začněte tím, že vám projektant vytvoří návrh stavby. S ním půjdete na stavební úřad a odbor územního plánování a ujistíte se, že tento typ a styl stavby v dané lokalitě můžete realizovat. Pokud nebudou mít úředníci námitky, navštívíte ještě odbor životního prostředí, hygienickou stanici a v případě, že chcete stavět v památkové zóně, i odbor na ochranu památek. Jejich vyjádření by totiž mohlo budoucí stavební povolení zkomplikovat. 

Teprve s vyjádřením všech jmenovaných odborů nechte pracovat architekta na finálním projektu. Vy si mezitím obejděte sousedy a zkuste si zajistit jejich souhlas se stavbou. když budou souhlasit všichni, hodně vám to usnadní další postup. Pokud souhlas ode všech nezískáte, není to konec světa, jen se povolování prodlouží. 

Jak dlouho trvá řízení stavebního úřadu

Díky novele stavebního zákona,  správního řádu a dalších právních předpisů č. 403/2020 Sb., která je platná od 1. ledna 2021, se proces povolování stavby zkrátil. V současné době platí, že závazné stanovisko úřadu má být vydáno bez zbytečných odkladů, nejdéle však do 30 dnů. Pokud je nutné provést ohledání na místě nebo se jedná o zvlášť složitý případ, je možné prodloužit lhůtu o dalších 30 dní. V každém případě by nemělo vydání povolení trvat déle než 2 měsíce.

Kdy stačí ohlášení stavby

Dokonce i když si stavíte rodinný domek, nepotřebujete vždy stavební povolení. Jestliže budoucí rodinný dům nepřekročí 300 m2 zastavěné plochy, bude mít maximálně dvě nadzemní (plus podkroví, jestli ho zvažujete) a jedno podzemní podlaží do hloubky max. 3 m, můžete za splnění dalších podmínek stavbu pouze ohlásit. Nevyhnete se územnímu řízení a potřebujete souhlas od všech sousedů. Ohlášení stavby je ještě podmíněno kladným vyjádřením životního prostředí. Jestliže některou z těchto podmínek nesplňujete, je třeba žádat o stavební povolení.