Právo

Změny v hlášení dopravních nehod od ledna 2009

V zákonech a předpisech o hlášení dopravních nehod dochází neustále ke změnám, které bychom měli znát pro případ, že by nás podobná událost potkala. Už sama dopravní nehoda je stresující, a pokud nemáme přehled, co v ní dělat, pak se celá situace může jen zhoršit v náš neprospěch. Od 1. ledna 2009 došlo k novelizaci zákona o silničním provozu č. 274/2008 Sb., se kterou se nyní seznámíme.

{snippet ad5}Především došlo ke zvýšení limitu pro oznamovací povinnost dopravní nehody, a to na dvojnásobek. V praxi to znamená, že policii budeme volat v tom případě, že se škoda přehoupne přes hranici 100 000 Kč. Do této částky se počítá i hodnota přepravovaných věcí. Rovněž do této oblasti spadá i škoda na vozidle, které je v majetku třetí osoby, například leasingové společnosti nebo zaměstnavatele. Před touto novelizací se Policie ČR musela volat ke každé autonehodě, při které došlo k poškození vozu třetí osoby.

Účastníci nehody mají ovšem určité povinnosti. A to především tu, že musí mezi sebou sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Jakou formou tento záznam sepíšete, je zcela na vás, ale je vhodné mít u sebe tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě. Tento záznam najdete například na stránkách www.povinne-ruceni.com, www.csobpoj.cz apod.
V záznamu musí být především uveden popis dopravní nehody, místo a čas jejího vzniku, příčina, průběh a následky, ale i identifikace vozidel a osob, které se nehody zúčastnili. Tento záznam pak jeho účastníci předávají pojistiteli, tedy pojišťovně. Pokud ho jeden z účastníků odmítne sepsat či podepsat, neváhejte zavolat Policii ČR. Ten, kdo se nechce podílet na záznamu nehody, se dopouští v tomto případě přestupku.

V určitých případech přeci jen musíme Policii ČR zavolat, i když škoda na vozidle či přepravovaném majetku nepřesáhla limit 100 000 Kč.
– Jedná se o případ, kdy došlo k poranění či úmrtí osoby.
– Pokud při nehodě poškodíte majetek třetí osoby, která se nehody žádným způsobem nezúčastnila. Patří sem například poškození správně zaparkovaného vozidla, nemovitosti apod.
– V případě poškození součástí, příslušenství nebo samotné pozemní komunikace. Platí to i v případě poškození dopravní značky, svodidel, lamp apod.
– Policii voláme v případě, že došlo nebo hrozí k poškození životního prostředí, například únik nebezpečných kapalin z vozidla.
– Pokud nejsme sami schopni obnovit po předchozí dopravní nehodě plynulost na pozemní komunikaci a vynaložili jsme před jejím zavoláním značné úsilí, aby k této obnově došlo.

Na závěr bych všechny řidiče upozornila, aby na svých cestách nezapomínali mít u sebe tzv. zelenou kartu, kterou se prokazujete svým povinným ručením.  Od června 2008 došlo k novelizaci povinného ručení. Na této kartě nesmí chybět váš podpis, jinak je doklad neplatný a hrozí vám sankce.
Takže hodně štěstí a bez nehod!

Previous ArticleNext Article