Výchova dětí

Těhotenstvím krok za krokem – část 1. – rozhodnutí…

V dnešní době českého babyboomu toho bylo o těhotenství napsáno tolik, že si může někdo myslet – vše už bylo řečeno. Vždyť internet je plný portálů věnovaných těhotenství, mateřství a dětem. Ženské časopisy se předhánějí, který z nich vydá v rámci tématu podrobnější článek o tom či onom. A denní periodika nejsou nijak pozadu se svými pravidelnými přílohami, které věnují právě problematice babyboomu. Já si ale i tak myslím, že právě v dnešní uspěchané době je nutné se těmto tématům věnovat opakovaně.

 

{snippet ad3}Česká společnost se v posledních letech chová tak, jako kdybychom se všichni vylíhli z nějakého počítačového programu – rodiny s dětmi obtěžují, stát i obce ruší jesle, školky a školy a na důchod nám, tzv. generaci v produktivním věku, budou vydělávat asi jen ty počítače… I přes tyto trendy však většina rodin děti mít chce a my si dnes popovídáme o věcech, které je třeba probrat před samotným početím.

 

Takže – jsme na začátku. Rozhodli jste se s partnerem – nebudu vám kontrolovat oddací list, zda se jedná o svazek manželský či jiný – počít potomka. Kde začít? Netroufám si radit žádnou metodiku – "JAK NA TO“. Dám vám jen několik rad, postřehů a odpovědí na některé otázky.

 

Zdravotní stav:

Jistě je dobré, uvažovat o početí miminka v době, kdy jste oba s partnerem v maximální možné míře zdraví. Samozřejmostí by měla být podrobná gynekologická prohlídka u ženy a muž by se mohl vypravit na preventivní zdravotní prohlídku ke svého všeobecnému lékaři. Zastávám názor, že dítě potřebuje nejen zdravou maminku, ale také zdravého tatínka. Berete-li pravidelně nějaké léky nebo jste sledovaní pro nějaké onemocnění na odborném pracovišti, informujte příslušného odborného lékaře o tom, že chcete založit rodinu a poraďte se s ním o dalším postupu.

 

Samostatnou kapitolou zdraví u obou partnerů jsou návykové látky – a je jedno, zda se jedná o nikotin z cigaret, alkohol nebo drogy. Všechny tyto způsoby užívání návykových látek jsou v přímém rozporu s těhotenstvím. Bohužel je mnoho rodičů, kteří tuto skutečnost ignorují. Ale to záleží již na svědomí každého z vás.

 

Součástí dobrého zdravotního stavu je nejen připravenost fyzická, ale i ta duševní. Zamyslete se nad tím, jakým způsobem vám příchod miminka změní život. Upřímně – převrátí ho úplně vzhůru nohama a již nikdy nebude nic tak jako dřív. Pořád už tu bude někdo, kdo bude mít přednost (alespoň zpočátku) přede všemi a před vším, na co jste dosud jen pomysleli.

 

Sociálně – ekonomické podmínky:

Je téměř zbytečné připomínat, že pokud plánujete rodinu, je nutné počítat s „životním prostorem“ pro dítě. Ale na druhou stranu – děťátko nepotřebuje ke svému životu zámek o 12 místnostech. Z tohoto pohledu je relativně skromné.

 

Dalším faktorem je jistě ztráta jednoho příjmu. Dnes není již tak neobvyklé, že na rodičovské dovolené zůstává tatínek. Často právě z ekonomických důvodů, kdy manželka přináší do rodiny větší příjem. Byť je dnešní rodičovský příspěvek vyšší než býval kdy v minulosti, přesto jeden plat bude v rozpočtu scházet. I s tímto faktorem byste měli při plánování rodičovství počítat.

 

Věk obou partnerů:

Ideální věk pro těhotenství a rodičovství opravdu neexistuje. Z hlediska biologického – zvláště u ženy – odborné knihy hovoří o věku mezi 20 – 30ti lety. V pozdějším věku se zvyšují rizika různých komplikací – například vrozených vývojových vad plodu, zvýšeného krevního tlaku matky, častější potrácení atd. Ale jak sami dobře víte, dnešní trend posouvá hranici založení rodiny až za třicátý rok věku obou partnerů.

 

Důležitým faktorem pro těhotenství a rodičovství je totiž také psychická připravenost obou rodičů. A ta se s věkem a celkovou zralostí samozřejmě zvyšuje. Rodina bývá lépe finančně zabezpečená, má připravené zázemí pro příchod potomka a i vztah bývá stabilnější.

 

Životní styl:

Nikdo jistě neočekává, že ve chvíli, kdy se rozhodnete počít potomka, zahodíte svůj dosavadní život a změníte vše od základu. Většinou jen stačí mírně poupravit zažité zvyklosti.

 

Pokud máte pocit, že vaše strava je dostatečně vyvážená co do živin i vitamínů, potom jediné, na co by se žena měla zaměřit a začít pravidelně užívat, je kyselina listová a jodové tablety. Oba tyto výrobky jsou velmi důležité ke správnému vývoji plodu. Doporučuje se začít s užíváním asi 2-3 měsíce před uvažovaným početím.

 

Stres bývá velkým nepřítelem početí zvláště v dnešní uspěchané době. Je těžké a téměř nemožné se ho zcela vyvarovat. Ale alespoň se o to pokuste. Udělejte si na sebe s partnerem víc času (možná to bude poslední doba, kterou strávíte opravdu v klidu – potom zase až v důchodu), věnujte se jeden druhému, společným koníčkům a zálibám. Mluvte spolu o svých představách a plánech „až…“. Možná překvapíte jeden druhého a zjistíte o sobě spoustu nového.

 

Co dodat závěrem? Rodičovství je jedna z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších úloh, které nám život chystá. Berte ji vážně a přistupujte k ní s láskou a trpělivostí.

 

Previous ArticleNext Article