Jak vznikají vůně – rozhovor

Na to, co musí absolvovat člověk, který se chce živit jako „čichač“ (nikoli však toluenu, ale aromatických látek), jak vlastně …