Zlaté stáří!

Ač nejsem zase až tak stár, jsem stár. A podotýkám, že jsem rád, ba přímo šťasten, že je tomu tak. …