Česká republika

Sláva! Jenže…

Konečně mám po dlouhé době důvod naši vládu pochválit. A dokonce to tentokrát nemyslím ani ironicky. Myslím to vážně, byť i tady nelze nedodat, že by to šlo ještě vylepšit.

Ptáte se mne, proč že se tu nad naší vládou rozplývám relativním blahem? Klidně vám to prozradím.

Protože nám vláda schválila nařízení, podle něhož budou moci některá města a obce vyhlásit na svém území takzvané nízkoemisní zóny, tedy své části, do nichž bude povoleno vjíždět toliko autům s moderními motory a tudíž nižšími zplodinami. Kdo do takovýchto zón bude chtít se svým vozem vjet, bude si pro tento účel muset obstarat na radnicích obcí s rozšířenou působností a možná i na stanicích STK samolepku za osmdesát korun, na níž bude barevně vyznačeno, jakou emisní normu auto splňuje. Vybraná města pak budou moci sama rozhodnout, jaká auta kam vpustí, a případně budou těmito stanoveny i výjimky kupříkladu pro místní obyvatele a podnikatele.

Ovšem nebude to jenom tak. Podobná možnost bude dána toliko městům trpícím dlouhodobě znečištěným ovzduším nebo městům úředně označeným jako lázeňská. Města navíc budou muset čekat s realizací celý rok od schválení takové vyhlášky, aby se na ni motorizovaný lid mohl připravit, a takováto vyhláška může rovněž začít platit toliko ve městech, jež je možno objet, nejlépe po městském okruhu.

Takovéto nízkoemisní zóny by měly být označeny značkami podobnými těm německým, mělo by být ještě rozhodnuto i o vzájemném uznání nálepek s Německem, Polskem a později celou Evropskou unií.

Lidem ve znečištěných oblastech se tak bude o něco lépe dýchat, což lze vládě bezesporu přičíst k dobru. Navzdory tomu, že to odnesou někteří motoristé, vlastnící všelijaké „trabanty“.

Rozhodnutí vlády lze tedy kvitovat s povděkem, jakkoliv toto pomůže toliko některým z našich měst a obcí a realizace bude vcelku těžkopádnou a vyžádá si výdaje ze strany dotčených motoristů, včetně těch „čistotných“.

Jenže jak jsem zmínil v úvodu, i zde by se dalo ještě něco vylepšit.

Protože lidem se bude po realizaci tohoto trochu lépe dýchat, ovšem mohli bychom si zhluboka vydechnout ještě více, kdyby…

Kdyby podobně jako u neekologických vozidel bylo rozhodnuto i o jiných jevech, jež nejednou naše města „dusí“.

Protože oč by se nám dýchalo volněji, kdybychom třeba onálepkovali i sami sebe a zbavili tak alespoň exponované lokality našich měst nepřizpůsobivých opilců, narkomanů, žebráků, zlodějů, násilníků, rušitelů nočního klidu a jiných elementů, které nás nejednou dusí více než nějaké výfukové plyny!

Previous ArticleNext Article