Rozhovory

Rozhovor: “Svět je jako zrcadlo”

Zakladatelka Klubu moudrého hraní v Karlových Varech Michaela Hrivňáková chtěla být už jako malá holčička paní učitelkou. Tento její sen se jí splnil, rodičům a dětem nabízí alternativní směry ve vzdělávání…


Jak jste se dostala k Montessori?

Vždycky mně zajímali alternativní směry ve vzdělávání. Při studiu na vysoké škole v Praze jsem pracovala v jedné mezinárodní Montessori mateřské škole jako lektorka programu PlayWisely®. Líbilo se mi uspořádání třídy, zajímali mně pomůcky, fascinovala mě jednoduchost celého systému a nevycházela jsem z údivu, když jsem viděla tříleté děti umývat talíř s úsměvem od ucha k uchu s výrazem naprosté blaženosti. Chtěla jsem vědět co za tím vším je a tak jsem se rozhodla jít Montessori pedagogiku studovat a předávat tak úžasné vědění dál.

V čem spočívá tento program?

Vzdělávací systém Montessori nabízí dětem klid, lásku a bezpečí v prostředí, které má řád a jasné hranice. V takovém uspořádání má dítě šanci rozvinout svůj vnitřní potenciál, který mu byl přírodou dán. Učitel je dítěti vzorem, průvodcem a ukazuje mu možnosti na jeho cestě k poznání sebe sama a světa. Montessori pedagogika vede děti k samostatnosti, zodpovědnosti a vzdělává je pro život, tak aby v něm dokázali úspěšně obstát ať už s rozhodnou být čímkoliv.

Proč jste založila Klub moudrého hraní? Co dětem a rodičům nabízí?
Mým cílem bylo a je nabízet takové aktivity, které rozvíjejí dovednosti, schopnosti a osobnost dítěte smysluplnou a tvořivou formou v prostředí, které přirozeným způsobem probouzí a posiluje dětskou touhu po poznávání a objevování světa. Pro rodiče by klub měl být místem, kde se mohou prostřednictvím programů, seminářů o výchově a vzdělávání dětí, přiblížit sami k sobě a ke svým dětem.  Chtěla jsem vytvořit takové místo, kde, by se setkávali malí, velcí i nejmenší. Místo, kde, si děti, rodiče i děti společně rádi hrají, tvoří a učí se jeden od druhého. V klidu a v tichu. S láskou a respektem. Pro radost a pro život.

V současné době nabízíme dětem a rodičům 2 vzdělávací programy. V rámci programu Montessori je to školička pro děti od 2 do 6 let, která probíhá každý všední den v dopoledních hodinách. V pondělí a v úterý probíhají odpolední kluby pro rodiče a děti od 1, 5 roku do 3 let, kde mají rodiče příležitost naučit se pracovat s Montessori pomůckami, získat inspiraci pro práci s dětmi na doma a hlouběji poznat principy Montessori pedagogiky. Ve středu nově od ledna 2012 otevíráme klub pro handicapované děti od 3 do 7 let v doprovodu rodičů a ve čtvrtek máme klub předškolních dětí, kde se zaměřujeme na přípravu čtení, psaní a počítání, zkoušíme různé pokusy nebo pracujeme na společném tematickém projektu.

Druhý program, který nabízíme, je PlayWisely® – Moudré hraní, což je v ČR ojedinělý a ucelený systém raného vzdělávání formou hry pro děti již od 4 měsíců věku. Základem tohoto programu, který byt vytvořen na základě vědeckých výzkumů o fungování dětského mozku, je sada speciálních výukových karet, které jsou variací zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Hra s kartami je proložena pohybovými aktivitami a společně tvoří ojedinělý balíček přinášející dítěti radost z učení, poznávání a pohybu. PlayWisely® je program, který významně ovlivňuje rozvoj psychomotoriky u dětí a je tak velmi vhodný zejména pro děti s lehkým postižením nebo pro děti opožděné ve vývoji.

Celý rozhovor najdete na magazínu Regiony-CR.cz.

Previous ArticleNext Article