Výchova dětí

Rovné šance všem

Kdysi jsme my dvaadvacetiletí a starší žili v zemi, kde si byli všichni rovni. Sice se dodávalo, že někteří jsou si rovnější, ovšem oficiálně prostě nikdo nad ostatními výrazněji nečněl. A čněl-li, měl zpravidla na potíže zaděláno a režim už se postaral, aby vyčnívajícího jedince srazil na kolena či připravil o hlavu, jen aby tento nevyčuhoval nad ostatními.

Dnes se již vyčnívat nebo vybočovat smí a dost často tak tomu i je.
Samozřejmě i nadále s rizikem, že vyjímečnost neznamená jen výhodu, ale že tato dost možná vyvolá i pocit ukřivděnosti, závist, zlobu a nenávist ze strany ostatních.

A navzdory prostému faktu, že jsme si klíči na náměstích vycinkali právo na to být úspěšnými (nebo samozřejmě i naopak), červík z éry socialistického minula v nás zůstal nejednou pevně zavrtán a ne a ne zhynout. Což samo sebou nemusí být nutně jen na škodu.

Protože jsou mezi námi tací, které bychom neměli nechat na holičkách. Kteří zaslouží tu úctu a tu pochopení či dokonce soucitu. Ti, kterým je třeba pomoci, prostě proto, že jsme lidé, byť se k sobě nejednou chováme hůře než zvířata. Čímž vlastně urážím zvířata. Kterým je třeba dát almužnu, a to zaobalenou tak, aby dotyčné neurážela. Protože jsou lidé, kteří by úspěšnými dost možná i byli, kdyby jim bylo dáno. Kdyby nebránil věk, zdraví, postižení…

Ovšem socialistický názor, že bychom na tom měli být všichni stejně dobře (nebo špatně), bují v naší společnosti i nadále, nyní však již zcela bez příkras či nezahalen rouškou taktního mlčení. A vyvolá-li snad tento nevoli ze strany jeho odpůrců, bývá blátem vláčen zpravidla kritik nenormálu a nikoliv hlasatel bludu.
Jistě víte nebo alespoň tušíte, o čem je řeč. Jsou toho plné třeba zpravodajské relace médií, bažících po senzacích, nad nimiž soudný člověk už nejednou nenalézá ani slov.

Ovšem bohužel se ideje i naprosto neoprávněného rovna (zdůrazňuji R na začátku slova) objevují i v periodikách, která se navenek tváří jako seriózní a která jsou a priori určena lidem situace znalým. Jak tomu bylo i v posledním výtisku Učitelského zpravodaje.

Celý článek si přečtete na magazínu Maminky21.cz.

Previous ArticleNext Article