Česká republika

Pyramida

S pyramidovou hrou alias „letadlem“ nějakého typu se setkali mnozí z nás, ne-li snad dokonce všichni. Mohlo to být za „současna“ stejně jako za „minula“, nejde tedy o nějakou specifickou záležitost jedné generace a netřeba se tak zřejmě zevrubněji rozepisovat o tom, o co jde a co v sobě toto skrývá.

Jde vlastně jenom a pouze o podvodný a dlouhodobě neudržitelný model, jenž slibuje zaručený zisk plynoucí z pouhého získávání nových duší, jež by se do tohoto procesu zapojily. Přičemž každý nový účastník platí patřičný příspěvek za avízované právo ocitnout se v hierarchii, v níž i on následně vydělá z příspěvků těch „pod sebou“. Nově přistoupivší, ti úplně dole, platí těm na vrcholu v naději, že až seženou účastníky další, poplynou jim příjmy vyšší a bezpracné.

Což je pochopitelně pouze teorie, protože počet potřebných účastníků je již po několika kolech takový, že nelze donekonečna shánět další a tak se jednoho dne ocitnou dole ti, jimž již nebude dopřáno propracovat se na eventuální vrchol pyramidy. Čili jedná se o hru, jež pro většinu zúčastněných skončí zákonitě pouze ztrátou. Matematici nám i vypočítali, že 84 procent účastníků takovýchto her o svůj vklad přijde. Nelze jinak.

Je tedy jenom a pouze správné, že je u nás tento obchodní model nelegální a že jsme před tímto nejednou varováni.

Ovšem přesto se pouštíme do takovýchto pyramidových her znovu a znovu. Znovu a znovu skáčeme vychytralým na špek. Protože se taková „pyramida“ jejími autory často úspěšně maskuje a vždycky se najde někdo, kdo ji neprokoukne. Tedy neprokoukne včas. Prokoukne teprve, až bude pozdě.

Jako třeba nyní, jak praví aktuální (níže krácená) zpráva od „vrchnosti“.

Kabinet Petra Nečase schválil návrh ministerstva financí, podle kterého by letos resort vydal dluhopisy za skoro 157 miliard korun…7,8 miliardy korun z této částky chce ministerstvo financí použít na částečné krytí schodku státního rozpočtu za rok 2011. Další část peněz z dluhopisů chce ministerstvo financí použít na uhrazení cenných papírů splatných v letošním roce a odkup dalších dluhopisů z trhu. Základním důvodem předložení návrhu je… splacení vyššího schodku státního rozpočtu v roce 2011 a snaha vyhnout se… možnosti, že by stát nebyl schopen dostát svým závazkům kvůli malému podílu dlouhodobých státních dluhopisů… Vydání dluhopisů sice zvýší státní dluh o jejich jmenovitou hodnotu, ale použití peněžních prostředků utržených z jejich prodeje na splátky a odkupy bude státní dluh zase snižovat… Úřad se v rámci toho chystá v příštím roce vydat opět spořicí státní dluhopisy určené občanům, městům, nadacím a neziskovým organizacím za 20 až 40 miliard korun…

Nyní porovnejme:

* V pyramidové hře si je část prostředků získaných od těch na konci řetězce přisvojena tím či těmi nahoře. Ve vládním návrhu jakbysmet, porozumíme-li formulce provázející oněch 7,8 miliardy korun.

* Příspěvek získaný od nově přistoupivších „hejlů“ je zčásti určen i na odměnění těch, kdo se do systému zapojili dříve. Vládní návrh počítá s tím, že část peněz z nových dluhopisů bude použita na uhrazení dluhopisů z minula, jež jsou nyní splatné.

* Aby byli někdy vyplaceni i ti, kdo do systému vstoupí teprve nyní, bude třeba získat další duše i v budoucnu. Vláda chce v příštím roce vydat rovněž v oficiální zprávě zmíněné dluhopisy za dvacet až čtyřicet miliard, určené pro občany, města, nadace a neziskové organizace.

Aby pak i tito mohli být vyplaceni, bude třeba sehnat další účastníky, pak další, další, další, další… Až jednou nebude kde brát. Až, jak praví matematici, čtyřiaosmdesát procent účastníků „dole“ jednoduše přijde na buben. Zatímco jen malá hrstka vyvolených si v pyramidové hře pomůže.

Co myslíte, budete mezi onou hrstkou vyvolených?

Previous ArticleNext Article