Chovatelství

Psí sporty I

Máte doma psího kamaráda, který překypuje energií, a nevíte, jak ho zabavit? Pak vám snad bude tento seriál o psích sportech inspirací při rozhodování, jak trávit volný čas se svým čtyřnohým přítelem.

Je překvapivé, kolik sportovních kynologických disciplín do současné doby vzniklo. Zajisté to vypovídá o skvělém soužití člověka se psem, o vzájemné chuti trávit aktivně společný čas a určité soutěživosti, která je nám oběma vlastní. Mezi ty nejznámější psí sporty bezpochyby patří agility, dogfrisbee, flyball, coursing a tanec se psem. Zmiňme se ve stručnosti, co jednotlivé výrazy znamenají. Při závodech v agility musí pejsek v časovém limitu proběhnout parkur s rozličnými překážkami. Dogfrisbee vyžaduje zručnost psovoda v házení diskem do dálky, pes má za úkol letící disk zachytit dříve, než spadne na zem. Flyball je tím pravým sportem pro nadšené psí aportéry, kteří se naučí zacházet s odpalovacím boxem. Pro širší veřejnost jsou atraktivní zejména soutěže družstev. Coursing musí bavit snad každého aktivního psa, však se také jedná o běh v přírodním terénu za umělou návnadou, a této výzvě odolá jen málokterý „lovec“. Tanec se psem nabízí skvělou podívanou, při níž oba „tanečníci“ předvedou na hudbu směs krokových variací, otoček a několik cviků z klasické poslušnosti.

Možná jste někdy také zaslechli termíny jako dog-trekking, canicross, bikejöring nebo skijöring. Tyto druhy psích sportů patří podle mého názoru k těm fyzicky nejnáročnějším. Vyžadují vytrvalost u obou členů týmu – tedy psa i člověka. Zjednodušeně řečeno mají oba ve všech těchto disciplínách za cíl překonat několikakilometrovou trasu, a to v omezeném časovém limitu. Při bikejöringu jede psovod na kole a při skijöringu, jak už jistě správně tušíte, na běžkách. K dalším méně známým a v Čechách ještě ne příliš rozšířeným psím sportům patří například high jump, dock jumping, hang time, weight pulling nebo dog-packing.

Ti z vás, kteří ovládají anglický jazyk, už zřejmě podle samotných názvů dokáží odhadnout, co ten který sport obnáší. Uveďme si však ve zkratce, co se pod jednotlivými výrazy skrývá. U disciplíny high jump jsou posuzovány výskoky psů do výšky, při dock jumpingu se měří délka skoku z mola do vody, v hang timu se sleduje u psa doba jeho zákusu do visícího peška, při weight pullingu mají psi za úkol roztáhnout vozík (příp. saně) se zátěží a táhnout ho na laně až deset metrů, a konečně při dog-packingu mají psi urazit určitou trasu, přičemž musí nést na svých zádech speciální malé baťůžky s nákladem.

Snad jsem vás hned na počátku našeho nového seriálu o psích sportech nezahltila množstvím cizojazyčných termínů. Mým cílem bylo pouze nastínit vám přehled co možná nejvíce kynologických disciplín, o některých z nich pak budou postupně pojednávat jednotlivé články v této rubrice. Hned v tom následujícím se vám pokusím přiblížit pozoruhodný svět dogfrisbee.

 

Previous ArticleNext Article