Česká republika

Pryč s bezdomovci!

Máme u nás poměrně hojně osob zvaných bezdomovci. Údajně je těchto asi 30.000 a týž osud hrozí až stu tisíc našinců. Každý řádově stý z nás tak má reálnou naději skončit bez střechy nad hlavou, a nejohroženějšími jsou údajně lidé nad pětašedesát let věku. Neradostná vyhlídka – a to i tehdy, jsme-li my sami šťastlivci, jimž toto nehrozí. Protože fakt, že nejsme bezdomovci, vůbec neznamená, že se nás toto nedotýká. Dotýká, byť třeba jen okrajově.

A proto se můžeme v podstatě mírně zaradovat nad tím, že nám vláda právě schválila první plán, jak bezdomovectví předcházet a jak problémy s tímto související řešit. Vláda má údajně první plán, jak do roku 2020 řešit otázky ubytování, zdravotní péče a sociálních služeb týkajících se těchto našich spoluobčanů.

Jde prý v první řadě o otázku sociálního bydlení, jež v naší zemi neexistuje a jež je podporováno současnými mocnými stejně jako nejsilnější momentálně opoziční stranou. Jež má napomoci řešit problémy především starších a osamělých seniorů, rodin s dětmi pozbyvších živitele, osamělých matek a otců.

Podle vládního návrhu by se do chráněného bydlení měli už za tři roky dostávat i bezdomovci, kterým by toto mělo napomoci odrazit se ode dna, získat nájemní bydlení a stát se zase „normálními lidmi“. Tito by měli dostávat i nové dávky a měli by mít k dispozici i zdravotní péči v ordinacích pro bezdomovce.

První tříletý projekt by měl začít nejpozději začátkem roku 2015 a na tomto by mělo být sledováno, jak si samostatné bydlení udrží ti z ulice, kdo je získají. V témže roce by mělo dojít rovněž k úpravě exekucí vedoucích k vystěhování lidí tak, aby soud před rozhodnutím musel informovat sociální úřad a vyžádat si návrh řešení situace, mělo by být více protidluhového poradenství a sociální pracovníci by měli vyhledávat bezdomovectvím ohrožené lidi a pracovat s nimi, o rok později by měla začít fungovat zařízení starající se o bezdomovce během doléčování se po nemoci či odchodu z nemocnice a do dvou let by měla vzniknout i opatření k oddlužení nejchudších lidí, kteří přišli o byt a nedosáhnou na osobní bankrot.

A již v příštím roce by mělo vzniknout opatření zabraňující zneužívání státních dávek na bydlení ze strany majitelů ubytoven, kde vystěhovaní lidé končívají.

Každý alespoň trochu sociálně soucítící našinec nemůže při těchto slovech nezajásat. Protože na ulici může skončit při troše smůly každý z nás a každému tak nemůže nebýt po chuti, že ani v takové chvíli nemusí být ještě všechno ztraceno.

Ovšem jako už tradičně v našich končinách je i tady jedno „JENŽE“.

Jedná se totiž toliko o nástin opatření a termínů bez udání toho, kolik to bude stát, a nemá jít o peníze z veřejných rozpočtů, nýbrž z fondů Evropské unie.

A všichni dobře víme, jak to s evropskými fondy a se schopností našich mocných tyto využívat ve skutečnosti je.

Previous ArticleNext Article