Proč kempovat s dětmi

Kempování přináší mnoho zážitků, které si vaše děti budou pamatovat celý život. Příroda sama o sobě snižuje stres čerstvý vzduch, táborák, vůně opečených špekáčků, rybaření, čas s rodinou a přáteli, to všechno přispívá k pohodě a k tvorbě milých vzpomínek. 

Bohužel, během posledních let se zájmy dětí rapidně změnily. Děti nyní tráví venku daleko méně času a čím dál méně přírodu znají. Pokud si děti nevybudují kladný vztah k přírodě, je vysoce pravděpodobné, že v dospělosti budou klást daleko menší důraz na její ochranu a zachování tak, jak ji známe.

Stanování buduje sebevědomí

A přitom kempování s sebou nese také spoustu zábavy a cenných lekcí, které děti naučí mnoho do života. Táboření v přírodě může posílit sebevědomí dětí a dát jim šanci kreativně vyřešit problémy, které by doma nevznikly, například jak si připravit oheň za deště nebo jak se orientovat podle mapy.

Čas strávený s rodinou stmeluje

Doma má každý člen domácnosti své povinnosti a zájmy, při kempování jsou povinnosti všech sdílené a tak je daleko více příležitostí se navzájem lépe poznat a naslouchat si.

Kempování poskytuje dětem možnost rozvíjet se

Pobyt v přírodě znamená vystoupit ze své komfortní zóny. Sběr dřeva, zašpinění se, rozdělávání ohně, stavění stanu, žádná pomocná technologie a mnohé další. Mnoho dětí tráví čas na mobilních telefonech a ignorují okolní svět, v přírodě to ale tak snadné není. Stanování pomáhá učit děti zodpovědnosti, týmové práci a spolupráci. Pobyt venku umožňuje dětem stanovit si vlastní hranice, změnit pravidla, zkoušet nové věci a zkoumat nová místa.

Dnešní doba je velmi uspěchaná

Děti se rodí do světa, který jim již nedává příliš prostoru, aby se mohly chovat jako děti. Na místo hraní si s hračkami, se dožadují již v nízkém věku telefonů, počítačů a tabletů.  Stanováním můžete dětem poskytnout kus opravdového dětství. A to za to jistě stojí.