Penzijní připojištění – poslední šance využití všech výhod

Stále ještě nemáte uzavřeno penzijní připojištění, které Vám pomůže udržet si Váš životní standard i v důchodu? Pouze do 30. listopadu 2012 je ze zákona možné uzavřít smlouvu o penzijním připojištění, která Vám zajistí zachování všech výhod současných smluvních podmínek i po důchodové reformě.

Penzijní připojištění dle současných podmínek nabízí oproti PP od 2013 několik výhod:

  • Výsluhová penze po 15 letech připojištění

50% naspořených peněz lze vybrat již po 15 letech. To smlouvy v r. 2013 nebudou umožňovat.

 

  • Garance vložených peněz

Fond může hospodařit přinejhorším bez zhodnocení, ale nemůže dojít k poklesu hodnoty investice.

 

  • Čerpání penze již v 60 letech věku účastníka

Toto čerpání není závislé na době skutečného odchodu do důchodu.


Co je to penzijní připojištění?

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, kterou stát podporuje pomocí státního příspěvku.
Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění.
Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem.
Penzijní připojištění je dobrovolné.

 

Proč se připojistit?

Penzijní připojištění patří mezi osvědčené konzervativní nástroje, jak si spořit na důchod. Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje.

Kdo se může připojistit?

Účastníkem penzijního připojištění může být každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Lze být připojištěn pouze u jednoho fondu v jeden okamžik.

Jaká je státní podpora?

Stát poskytuje státní příspěvky, které se vyplácí účastníkovi v závislosti na výši měsíční splátky. Viz tabulka.

Dále stát nabízí daňové úlevy, které se vztahují na výši měsíčního příspěvku účastníka přesahující 1.000,- Kč.
Maximálního daňového odpočtu lze dosáhnout při příspěvku 2.000,- Kč měsíčně.
Pak lze ze základu daně odečíst max. možných 12.000,-, což je úspora na daních ve výši 1.800,- Kč za rok (při dani ve výši 15%).


Jak bude vyplácena penze?

Penzijní fondy nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Místo penze lze naspořené prostředky získat najednou ve formě jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné.

Z těchto vět a z přiložené tabulky vyplývá, že je výhodné uzavřít penzijní připojištění ještě letos (nejpozději v listopadu) s minimální úložkou ve výši 300,- Kč měsíčně.
To zajistí státní příspěvek 90,- Kč měsíčně.
Maximální státní příspěvek se připisuje ve výši 230,- Kč při úložce 1.000,- Kč a více.
Ale částka 230,- Kč je maximální možná.
Nejvyššího příspěvku od státu lze dosáhnout při úložce 2.000,- měsíčně.
Pak účastníkovi náleží:
Za 1.000,- max. státní příspěvek 2.760 Kč ročně.
Za druhých 1.000,- je daňová úspora 1.800,- Kč ročně.
Celkem tedy 4.560,- Kč za rok.

Pokud někdo nechce/ nemůže spořit alespoň 300,- Kč měsíčně, je možno uzavřít státní příspěvek s úložkou 100,- Kč měsíčně.
Pak se sice nepřipisuje státní příspěvek, ale smlouva běží podle podmínek z r. 2012, což je výhodné ve srovnání s rokem 2013. Při zlepšení situace lze navýšit příspěvek na min. 300 Kč a státní příspěvek bude přiznáván. Toto navýšení je nutné oznámit penzijnímu fondu.
Pokud se člověk rozhodne, že podmínky penzijního připojištění 2013 mu vyhovují více, lze kdykoli přestoupit.
Avšak nelze se vrátit zpět do PP dle podmínek 2012.

Penzijní fond České spořitelny připisuje BONUS 300,- Kč ke každé nové smlouvě s min. měsíčním příspěvkem 300,- Kč.

Pokud máte zájem o další informace týkající se penzijního připojištění, důchodové situace v ČR (včetně reformy), nebo máte zájem o uzavření smlouvy penzijního připojištění, neváhejte mne, prosím, kontaktovat:


Ivan Míchek, poradce s platnou licencí ČNB (České národní banky)

e-mail: penze.20212@seznam.cz

mobil:  724 392 326  (zavolám zpět)

Zdroj informací: www.mesec.cz, www.idnes.cz, www.finance.cz,  www.pfcs.cz

Diskuze je uzavřena.