Myslet na přírodu

Ať chceme nebo nechceme, patříme, my lidé, vlastně také k přírodě. Naše civilizace nás však někdy klame a my se …

Jak je to s dobrovolnictvím?

Kořeny dobrovolnictví sahají do časů vzniku křesťanství, které šíří pomoc bližnímu. Dobrovolnictví už ale dávno není pouze záležitostí církve. Na …