Psychika

Opakující se sny

Opakuje se vám často nějaký určitý sen a pokud možno i s děsivým emočním doprovodem? Listujete pak roztřeseně různými snáři a hledáte význam, přičemž v každém nacházíte jiné vysvětlení, které navíc nechápete a přijde vám úplně nesmyslné? Zbytečně, neexistuje žádný spolehlivý a jednoznačný výklad.

 

Jediným a nejlepším psychoanalytikem a posuzovatelem vašeho snu a jeho kořenů jste jedině vy sami. Pochopitelně vám okolí může hodně pomoci, ale konečná interpretace významu je ryze indivuduální.

Opakující se sny jsou vždy velmi významné a něco podstatného nám chtějí o nás samých sdělit. Důležité je, kdy se sen objevil poprvé, co tomu předcházelo, co jste v sobě potlačili, v jakých souvislostech se vám sen vrací, jaká životní situace vám ho opakovaně přináší a jak často se vám zdá. Není důležitý ani tak obsah snu, byť by byl jakkoliv děsivý, podstatný je hlavně váš pocit ze snu, jestli je to sen, po kterém pak cítíte velkou hrůzu, je potřeba se mu věnovat a snažit se pochopit, co vám chce sdělit. U opakujících se děsivých snů je to často důležité poselství.

Pokud jste opravdu prožili nějaké těžké trauma a sen se vrací často, je na čase navštívit specialistu na posttraumatické stresové poruchy (například z Bílého kruhu bezpečí). Ten by měl pomalu a citlivě uvolnit ventil, kterým jste v sobě zadrželi všechnu neodžitou hrůzu a bolest a pomoci vám najít zase cestu, kudy z toho ven.

Pokud žádný takový zážitek nemáte, odehrálo se jistě něco jiného, co by bylo potřeba zpracovat ve vaší mysli, co jste odsunuli jako nepříjemné, děsivé a bolestivé nebo čemu jste se vyhnuli při řešení nějaké situace. Nyní k samotnému snu: Nejdůležitější jsou vaše emoce, které při něm cítíte, čeho se bojíte. Zkuste sen příště pozorovat hodně podrobně, kdo tam ještě je, detaily okolí a jak se vše mění. Ihned, jak se probudíte, si sen zapište co nejobšírněji, zapište každý detail. Nejlépe je, když si k posteli přichystáte blok s tužkou pro tuto možnost. Při vybavování snu vám pomůže o něm s někým rozprávět, při opakovaném vyprávění snu se vybavují stále další a další detaily. Zkoumejte kažý děj i každý detail snu a ptejte se sami sebe, jakou vzpomínku či pocit to ve vás vyvolává, co vám to připomíná, jestli jste už něco podobného někdy zažili nebo viděli.

Můžete se také pokusit sen odehnat. Zní to nemožně, ale pokud si v tom snu uvědomíte, že je to jenom sen nebo v něm malinko alespoň něco změníte, např. při pronásledování se otočíte, abyste viděli, co vás honí, při umírání se přestanete bát a podvolíte se tomu pocitu a zůstanete k němu lhostejní, při padání, které nikdy nekončí dopadem, si řeknete, že tentokrát chcete vědět, co je na dně atd, může to pomoci. Někdo zahání sny i drobným fyzickým pohybem, zaklepáním nohou, dupnutím si ve snu, čímkoliv, co vás napadne.

K tomu, aby člověk sny vykládal, si musí uvědomovat, co se ve spánku dělo.Toto je nejobtížnější část výkladu, protože po procitnutí často sen zapomínáme. Ti, kdo sny vykládají, doporučují před spaním si zameditovat a říci svému podvědomí, že sen bude uchován v paměti. Zlé nebo dobré sny neexistují, a nic, co člověk ve snu viděl nebo prožíval, nemá být odsuzováno. I když se člověku zdá sen naprosto nepřístojný, nemá to být považováno za charakterovou vadu. Potlačit některé nepříjemné myšlenky vám může nejen přivodit noční můry, ale vyústit i v duševní onemocnění, například v chorobný strach či panickou poruchu. Není pak divu, že se nám potlačený strach objevuje ve snu, v našem nevědomí – království potlačených a vytěsněných myšlenek. Nevědomí je ovšem také říší symbolů – symbol vyjadřuje sebe i něco jiného.

Víme-li například, že obava ze smrti je obava ze života ztraceného, pak smrt ve snu nemusí být jenom smrtí ve smyslu fyzického úmrtí. Může vyjadřovat úzkost ze smrti duchovní: obavu o život ztracený, žitý bez opravdovosti, radosti či bez druhých lidí nebo beze smyslu – prostě bez hodnot, bez kterých se nežije naplno. Může také symbolizovat starost o druhého, o jeho ztrátu, při které bychom ztratili něco my sami. Postavy ve snu jsou pak vyjádřením jednotlivých složek osobnosti.

Velmi nepříjemné a časté jsou sny spojené s nějakou konkrétní fyzickou poruchou – kardiaci často popisují sen, kdy šli úzkými ulicemi a jakoby na ně padaly vysoké domy kolem, při žaludečních nevolnostech i při horečnatých onemocněních se vracejí sny typické pro každého z nás. Opakující se sny sužují také lidi se spánkovou obrnou a děti, které trpí nočním děsem. Zde již patří léčba do rukou psychiatra či neurologa.

Autorka: Mgr. Dana Bočková
Previous ArticleNext Article