Rozhovory

O nástrahách internetu se Zuzanou Baudyšovou

Svět médií a internetu přitahuje stále více dospělých ale i dětí. V této souvislosti se mnohem častěji hovoří také o nebezpečích, která na internetu na děti číhají. O tom, jak je ochránit vůči negativním vlivům médií a také o nové horké internetové lince nadace Naše dítě, o které nám blíže pověděla sama ředitelka nadace, paní Zuzana Baudyšová, se dozvíte v našem článku.

Doba internetu:

Internet je nejmladším a přesto nejrychleji se rozvíjejícím médiem. Jeho prostřednictvím můžeme komunikovat s lidmi na druhé straně polokoule, můžeme obchodovat a nakupovat v pohodlí domova, získáme nejrychlejší aktuální informace a pobavíme se podle svého gusta. Možnosti internetové sítě jsou takřka neomezené a získala si tím milióny uživatelů na celém světě.

Speciálním druhem uživatelů, kteří využívají internetu ve velké míře, se staly také děti. Dětský svět má však určitá specifika a ta se prolínají i do vztahu k počítačům. Rodiče dnešních dětí si stále více stěžují, že jejich ratolesti stráví před obrazovkou počítače nespočet hodin. Sami ani navíc nemají přehled, co tam vlastně dělají a hledají, což je zásadní problém.

Řešením určitě není zakázat dítěti počítač. Nové době se neubráníme – stejně jako jejímu pokroku. Počítače a internet se stávají přirozenou součástí našeho života a budeme je potřebovat nejen jako zábavu ale především v zaměstnání. Nebylo by tedy správné, bránit možnému rozvoji dítěte tímto směrem.

Pravidla jsou základ:

Stejně jako v celé výchově ale musíme dětem stanovit jasná pravidla, která se budou dodržovat. Čas strávený u počítače bychom měli přesně vymezit. K počítači by měly mít děti přístup až po tom, co splní své povinnosti v domácnosti a budou mít napsané domácí úkoly. Rovněž důležité je poučit děti o informacích, které čtou. Musí vědět, že ne vždy jsou věrohodné a správné. Rozvíjíme tak kritický pohled dítěte na média, který je v dnešní době velmi důležitý. Děti mají tendenci nové informace přijímat nekriticky a bezděčně. Často se navíc neptají na vysvětlení, když něčemu nerozumí a pouze pasivně vše hltají.

Rodiče se také učí:

Pro dnešní děti je svět počítačů a internetu naprosto přirozený a nemají problém se s ním v rychle seznámit. Pro dospělé je to často mnohem těžší. Hůře se učí novým věcem a často mají z moderních technologií strach a brání se jim. Pokud však chceme s dětmi držet krok, určitě musíme světu počítačů také porozumět. Společně s dětmi pak můžeme procházet různé typy stránek a vysvětlovat si jejich význam.

Zákazům se nevyhneme:

Děti musí pochopit, že některé internetové adresy jsou jim zcela zakázány. Rovněž by se nikdy neměly připojovat na chaty dospělých. Prostřednictvím her a vyprávění se jim snažíme vysvětlit rozdíl mezi dobrem a zlem a poukazujeme i na to, že ne všichni lidé jsou hodní a myslí to s nimi dobře. "Zlí lidé se nacházejí i na internetu a mohou se pokusit s tebou spojit."

Stejně důležité je nabídnout dítěti pomoc a radu v jakékoliv situaci, kdy nebude něčemu na obrazovce rozumět. Pokud nemáme čas s ním u obrazovky celou dobu sedět, můžeme se vždy průběžně zeptat, co nového se dozvědělo a jaké stránky si prohlíželo. Děti by měly vědět, že mají právo kdykoliv přerušit a odmítnout komunikaci s druhým člověkem, pokud se jim něco nezdá a nelíbí. Také jim často připomínáme, že nikdy nemají sdělovat cizímu člověku osobní údaje své nebo své rodiny.


Počítačová kriminalita a Nadace Naše dítě:

Vzhledem k vzrůstajícímu množství počítačové kriminality vzniklo i nové policejní oddělení. Speciální útvar vyhledává, vyšetřuje a objasňuje trestné činy, ke kterým na internetu dochází. Ve vztahu k dětem se jedná především o trestné činy jako obchod s dětmi, pornografie a dětská prostituce.

Bojovat proti kriminalitě na internetu se rozhodla také nadace Naše dítě – www.nasedite.cz, která přišla s projektem horké internetové linky www.internethotline.cz. Jedná se o první českou linku, kam lze anonymně ohlásit podezřelé či trestné internetové adresy, na které jste narazili. Na stránkách se nachází připravený formulář pro rychlé vyplnění. Informace může být anonymní, ale pro případné doplnění je samozřejmě lepší zadat na sebe i kontaktní údaj.

Česká linka se zařadila do celoevropské sítě horkých linek, kterých je v současné době asi 30. Podněty jsou poté pravidelně předávány právě policejním specialistům, kteří s nimi dále pracují.

Na adrese www.internethotline.cz se nachází i další zajímavé informace k tématu kriminalita na internetu a ochrana dětí. Najdete zde také základní desatero pro bezpečnou práci s internetem, které by vaše dítě mělo určitě znát a které můžete vyvěsit třeba i v jeho pokoji.

Desatero pro bezpečnou práci s internetem:

1. Nezapomeň: Opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!

2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!

3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!

4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!

5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!

6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů!

7. Pokud tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku!

8. Svěř se dospělému, pokud tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!

9. Nedej šanci virům! Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!

10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Pro Meredit.cz odpovídá Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě:

Děti si zaslouží, aby dospělí chránili jejich bezpečí i ve spleti lákavého internetu plného informací různého typu a původu. V České republice mají rodiče i všichni běžní uživatelé internetu možnost upozornit na nebezpečný obsah internetu a ochránit tak děti před řadou nebezpečí – včetně dětské pornografie a dětské prostituce.

K těmto účelům funguje Internet Hotline na adrese www.internethotline.cz. Jedná se o internetovou linku, na které je možné upozornit na nevhodný obsah internetu. Internet Hotline je první svého druhu v České republice vůbec první linkou s tímto zaměřením. Internet Hotline nadace Naše dítě ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelí šíření dětské pornografie a rozšiřování dalšího nelegálního obsahu internetem.

1. Kolik zpráv jste prostřednictvím horké linky již obdrželi?

Zkušební provoz Internet Hotline byl zahájen v dubnu 2007. Dne 9. října 2007 přešla linka do oficiálního provozu, který provázela také informační kampaň prostřednictvím médií. Od ledna 2007 jsme obdrželi celkem 298 oznámení (údaj platný ke dni 13.2.2008).

163 z těchto oznámení bylo předáno k řešení Policejnímu prezídiu ČR.

2. Kdo především na vaši linku píše?

Vzhledem k tomu, že je linka z důvodu ochrany oznamovatelů anonymní, nemůžeme odpovědět, kdo se na nás obrací. Všichni jsou uživatelé internetu, kteří se zajímají o bezpečí internetu či internetovou kriminalitu. Jen velmi malá část lidí nám sdělí něco o sobě. Jsou to rodiče či jiní dospělí s obavami z rizik internetu ve vztahu k dětem (problematika navázání vztahu s cizí osobou, přístupnost pornografických stránek dětem, požadování sexuálních aktivit po dětech…).

Také nám píší rozhořčení lidé, kteří omylem nalezli něco nevhodného či nelegálního na internetu (především dětská pornografie, dále zoofilie, rasismus, pornografie zobrazující násilí a neúctu k člověku) a dále lidé, kteří se stali obětí pomluv na internetu. O většině oznamovatelů, ale nevíme žádné podrobnější informace.

3. Můžete uvést nějaký konkrétní případ, který se vám podařilo úspěšně vyřešit?

Řešit konkrétní případy nelegálního obsahu internetu je záležitostí policie. Mnohé oznámené stránky s nelegálním obsahem byly z internetové sítě odstraněny. To považujeme za velký úspěch spolupráce nadace Naše dítě a Policie ČR!

Previous ArticleNext Article