Právo

Nekvalitní jídlo můžete reklamovat

Každý by se při nákupu potravin měl řídit svým rozumem, zajímat se o výrobky, které kupuje, o jejich kvalitu obalu, dobu záruky a další informace související s produktem. Někdy ale můžeme až doma objevit uvnitř výrobku plíseň, která přes obal není vidět. Co pak? Většina z nás asi zkaženou potravinu vyhodí do koše. Spotřebitel má právo na kvalitu, a pokud není dodržena, má právo na reklamaci.

V obchodech, na nejrůznějších místech můžeme dnes a denně vidět slevové akce. Pokud se necháte nalákat na výhodnou cenu, může se stát, že si zakoupíte výrobek s prošlou záruční dobou. Obchodníci velice často využívají těchto slev k prodeji výrobků, které by jinak museli znehodnotit, přestože jsou si vědomi toho, že výrobek nelze již spotřebovat. A bohužel se mezi námi najdou tací, kteří neodolají a takovouto potravinu si zakoupí v dojmu, že ten den nebo dva přece nic neznamenají. Pokud má ale vámi zakoupená potravina prošlou dobu spotřeby, pak v podstatě riskujete své zdraví za pár korun. Hlavně maso a mléčné výrobky jsou v tomto směru velice nebezpečné. Každopádně byste měli vyrozumět dotyčné orgány, aby celou věc prošetřily.

Jak jsem naznačila v úvodu, do některých potravin „nahlédnout“ nejde. Co dělat, když si přinesu domů třeba tvaroh nebo žervé a po otevření zjistím, že je plesnivé?
U znehodnocených potravin, u nichž není na první pohled zřejmé, že jde o znehodnocení, má spotřebitel právo je reklamovat. Musíte se ale prokázat účtenkou, že jste skutečně v daném obchodě tuto potravinu zakoupili – pouhé slovní tvrzení není dostatečné. Vždy si tedy raději berte při placení účet s sebou, nikdy nevíte, zda se vám nebude hodit.
jidlo1.jpgMůžete požadovat buď výměnu této znehodnocené potraviny, nebo vrácení peněz – ani jedno vám nesmí obchodník odmítnout. A pozor – toto neplatí pouze pro kamenné obchody, stejně tak je možnost vrácení peněz i při koupi na tržištích apod. Opět ale s platnou účtenkou. Zde bývá samozřejmě situace daleko složitější, ale i prodejce na tržišti vám je povinen vydat účtenku. Reklamace v případech ovoce a zeleniny, které se na těchto místech prodávají, stejně ale tak volného pečiva, jež není baleno průmyslově, je nejčastěji nutná do dvou dnů od prodeje. Něco jiného je, pokud si někde u stánku na ulici koupíte balené ovoce, například v síťce, tam se trvanlivost řídí datem na obalu výrobku.

U výrobků typu obložených chlebíčků, salátů, dortů a jiných zákusků apod., tedy výrobků podléhajících rychlé zkáze, můžete uplatnit reklamaci nejpozději následující den. Na prodej běžných potravin se podle zákona vztahuje osmidenní záruční doba. Ta začne běžet od chvíle, kdy výrobek zakoupíte.

Jaký je rozdíl mezi datem použitelnosti a datem minimální trvanlivosti?

Datum použitelnosti se uvádí jako „Spotřebujte do…“. Musí zde být samozřejmě uveden kompletní datum, tj. den, měsíc a rok. Potraviny, které mají prošlou dobu použitelnosti, se nesmí prodávat, neboť se považují za zdravotně závadné.
Datum minimální trvanlivosti poznáme podle označení „Minimální trvanlivost do…“ a opět musí být uveden kompletní datum. Pokud je ale toto datum, resp. lhůta dané potraviny pro minimální trvanlivost, menší jak tři měsíce, rok být uveden nemusí. Pokud je tato doba sice delší jak 3 měsíce, ale dosahuje osmnácti měsíců, pak není nutný údaj o dni, při trvanlivosti delší jak 18 měsíců nemusí být uveden měsíc.

Potraviny, které mají prošlou dobu minimální trvanlivost, může obchodník prodávat, ale pouze v případě, že nejsou zdravotně závadné, tedy na jeho vlastní odpovědnost a musí být zřetelně označeny a prodávány odděleně od ostatních výrobků.

Jsou ale i potraviny, u kterých není podle zákona vyžadováno označení dobou použitelnosti – alespoň tedy ne povinně. Je tudíž na samotném obchodníkovi, jakou pověst si vybuduje u svých zákazníků. V těchto případech se jedná o čerstvou zeleninu a ovoce, brambory, lihoviny a alkoholické nápoje s obsahem nad 10 objemových procent, víno nebo pečivo, kde je nutná spotřeba do 24 hodin, ale i žvýkačky apod. Výjimek je celá řada a jsou většinou dány objemovým balením.

Datum doby použitelnosti nesmí být přelepeno cenovkou či nečitelné, rovněž musí být uvedeno v českém jazyce (to platí i pro slovenské výrobky).

Také platí, abyste jako spotřebitelé v žádném případě nekupovali výrobky neoznačené, což bohužel můžeme v některých obchodech vidět. Výrobci často dělají chyby v tom, čím datum trvanlivosti označí, a to je pak možné smazat například lihem apod. Vždy se tedy dívejte, zda je výrobek řádně označený, v jiném případě jej nekupujte – ohrožujete tím své zdraví!

Obchodníci jsou povinni řídit se platnými zákony, vyhláškami a směrnicemi, například zákonem 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

Pokud zjistíte, že jste si zakoupili nebo je v nabídce obchodu výrobek jakkoli znehodnocený, plesnivý, zkažený, s prošlou záruční dobou, neoznačený (i jazykem v češtině), neodpovídající hygienickým podmínkám apod., v první řadě můžete upozornit samotného prodejce. Pokud by prodejce nereagoval na vaši stížnost, pak byste se měli obrátit na inspektorát SZPI osobně, písemně nebo telefonicky. Můžete uvést i svou adresu a v tom případě pak budete nejdéle do třiceti dnů obeznámeni s výsledkem kontroly.
Pokud již budete uplatňovat stížnost u SZPI pamatujte, že musíte sdělit místo prodeje, jakou závadu jste zjistili a uvést adresu obchodu. Vámi zakoupený výrobek nemůže být podkladem pro úřední konání, je pouze orientační pro kontrolu, která bude provedena. Vzorek, který může doložit závadnost, musí být úředně odebrán, tudíž ohlaste případné závady co nejdříve.

Při nákupu potravin zachovávejte určitá pravidla, a především se řiďte svým rozumem. Nekupujte výrobky, které jsou například u masných potravin oslizlé či zašednuté, u dalších na první pohled zakyslé, vodnaté apod. Rovněž vynechte ty, které mají jakýmkoli způsobem porušený obal anebo nejsou skladovány na místech jim určených. Rizikové výrobky, které patří do chladící vitríny, nesmí být z důvody reklamy umístěny například u pokladen apod. A nikdy nekupujte potraviny s prošlou dobou použitelnosti! Všímat si můžete i čistoty prostředí, kde se potraviny nacházejí, a konec konců i čistoty samotných prodávajících.

Previous ArticleNext Article