Rozhovory

Návštěva v mateřské školce “Klíček” pro zrakově postižené v Karviné

Už jste někdy přemýšleli o tom, že byste se rádi vrátili do dětských let? Měla jsem tuto možnost společně s Denisou Kurusovou (alias Gejšou), abychom aspoň chvíli zavzpomínaly na svá dětská léta, navštívily jsme mateřskou školku v Karviné, která slouží zrakově postiženým dětem. Mé vzpomínky byly o to živější, že jsem ve svých čtyřech letech právě tuto školku chvíli navštěvovala.

{snippet ad1}Rozhodly jsme se, že vám tuto školku blíže představíme.

Trochu historie

Prvopočátky školy se odvíjely od potřeby zajistit péči dětem šilhavým. V r. 1961 bylo otevřeno při 5. mateřské školy v Karviné 6 polodenní oddělení pro šilhavé děti. Ve školním roce 1961/1962 byla v polské mateřské škole otevřena ortoptická mateřská škola s celodenním provozem. Pro velký zájem rodičů a nárůst dětí s poruchami binokulárního vidění se v roce 1967 otevírá další třída a mateřská škola získává vlastní budovu v Karviné – Fryštátě, kde sídlí dodnes.

Zřizovatelem byl Městský národní výbor Karviná. Od r. 1991 patří naše MŠ pod Školský úřad v Karviné, v r. 1994 došlo k zapsání do sítě škol pod názvem Speciální mateřská škola pro zrakově postižené děti. Škola se tak stala příspěvkovou organizací, získala právní subjektivitu a zřizovatelem se stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od 1.7. 2001 přešla funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj.

Za tu dobu prošla mateřskou školou řada dětí, zprvu jen tupozrakých a šilhavých. Děti se obměňovaly po dvou měsících docházky. Tento způsob pobytu dětí v MŠ se časem jevil jako nevyhovující, zvláště když do MŠ začaly docházet i děti slabozraké a s kombinovanými vadami. Docházka dítěte se tak prodlužovala až po dobu, po kterou vyžadovalo speciálně pedagogickou péči.

Do r. 1994 se v ambulanci oční lékařky, která je umístěna v suterénu budovy MŠ, prováděla ortoptická cvičení na speciálních přístrojích, která byla doplňována každodenním pleoptickým cvičením v mateřské škole. Od r. 1994 jsou do školky vřazovány děti s poruchami binokulárního vidění, slabozraké, se zbytky zraku i děti nevidomé. Dětem je poskytována tyflopedická péče.

Od školního roku 2005/2006 došlo ke sloučení speciálních mateřských škol v Karviné a název „Mateřská škola Klíček“ nyní spojuje Mateřskou školu logopedickou v Karviné – Hranicích a Mateřskou školu pro zrakově postižené v Karviné – Fryštátě.


A jak to ve školce vypadá dnes?

Mateřská škola se nachází v centru města ve vile rodinného typu se školní zahradou. Do mateřské školy jsou přijímány děti s poruchami binokulárního vidění, děti tupozraké a šilhavé, děti slabozraké a nevidomé ve věku od 3 – 6 let.

Výchovně vzdělávací péči zajišťují učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním, péče oftalmologická je zajišťována oční lékařkou se specializací oftalmologa.

Rodičům školka nabízí kvalitní péči o děti zrakově postižené. Ve vzdělávání upřednostňuje zajištění specifických dovedností u dětí zrakově postižených formou reedukačních a kompenzačních cvičení, odstraňování poruch binokulárního vidění pomocí speciálních zrakových cvičení.

Za velmi důležitou je považována informovanost rodičů v oblasti speciální pedagogické péče. Jsou zpivame_a_tancujeme.JPG pořádány odborné přednášky a ukázky zrakových cvičení. Rodiče mají možnost zapůjčit si odbornou literaturu a pomocí simulačních brýlí mohou nahlédnout na svět očima svých dětí.

CÍLEM MATEŘSKÉ ŠKOLY JE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKOU ČINNOSTÍ DÍTĚ ROZVÍJET V SAMOSTATNOU, ZDRAVĚ SEBEVĚDOMOU A TVŮRČÍ OSOBNOST SCHOPNOU VIDĚT A VNÍMAT SVĚT V JEHO PESTROSTI A ZMĚNÁCH. POMOCÍ ZRAKOVÝCH, REEDUKAČNÍCH, KOMPENZAČNÍCH HROVÝCH ČINNOSTÍ PŘEDCHÁZET VZNIKU DEFEKTIVITY.

Snahou je i to, aby děti se zrakovým postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy.


A jak to ve školce vypadalo v den naší návštěvy?

Děti nás mile přivítaly společně s p. učitelkou Maruškou. Byly sice chvilku stydlivé, ale hned se okoukaly a hezky si s námi povídaly. Dozvěděly jsme se od nich spoustu zajímavých věcí, ale především zjistily, že ve školce jsou velmi spokojené a cítí se zde jako doma. Není ani divu, děti s p. učitelkou připomínají takovou jednu velkou rodinu. Rychle jsme se všichni skamarádili. Dětem jsme přinesly hračky, ze kterých byly velmi nadšené, což nás velmi potěšilo. Ještě větší radost jsme měly, když nám děti zazpívaly a zatančily, byl to opravdu krásný zážitek.

Kromě toho, že děti krásně zpívají a tančí, umí také krásně tvořit. Mohly jsme shlédnout výstavku prací nejen ve školce, ale i v oční optice p. Timčákové, kde mají svá dílka vystavená. Podívejte se s námi, pár fotografií jsme pořídily i pro vás.

Děkujeme p. Marušce i dětem za krásně strávené dopoledne a těšíme se, že se opět brzy setkáme.

Za redakci www.meredit.cz Yvona Rohrerová, Denisa Kurusová
Previous ArticleNext Article