Rozhovory

Na téma s redaktory Meredit.cz – drogy a otázky prevence

Je lidskou přirozeností se ptát a snažit se nalézt na své otázky odpovědi. Hledáme je sami v sobě, ale málokdy jsme si jisti, že jsme ve své neomylnosti nalezli tu jedinou správnou odpověď. Tudíž se snažíme zjistit, co si o dané věci myslí ti ostatní. A protože naše redakce se skládá z lidí, kteří mají svůj názor a nebojí se ho sdělit ostatním, můžeme navázat na první dva články „Na téma s redaktory Meredit.cz“ dalším pokračováním, tentokrát na téma hojně diskutované, a sice téma zneužívání drog a drogové prevence.

Drogy, bolest a nešvar, který provází lidstvo snad od kolébky. Přírodní národy, které používají drogy pro pozvednutí mysli a spojení se s nadvědomím, drogy nezneužívají. Umějí je používat snad k svému prospěchu a navíc akceptují, že jsou mezi nimi vyvolení, kteří mají právo je užívat, ostatním nepřísluší. „Civilizovaní lidé“ takovou moudrostí bohužel neoplývají. Marně mnozí z nás svým dětem vysvětlují, že drogy je sice mohou na chvíli okouzlit, že se s nimi mohou dostat do stavů, které jinak nezažijí, ale že ve velmi krátké době ovládnou nejen jejich tělo, ale i mysl, že je dostanou na kolena a o málo později možná i do rakve nebo urny.

Často se diskutuje, zda a jak dělit drogy na měkké a tvrdé, jestli měkké zlegalizovat a zneužívání či prodej tvrdých přísněji postihovat, jak nakládat se závislými, zda jejich léčbu hradit ze státního rozpočtu, jak ochránit další potenciální ohrožené skupiny před často smrtelným ohrožením drogami.

Před necelým měsícem jste si na Meredit.cz mohli přečíst článek Ivety Peškové o občanském sdružení Progressive, jež se snaží na Praze 5 zrealizovat mimo jiné projekt tzv. „mobilních šleháren“ a boxů či automatů na výměnu (a tedy sběr) použitého injekčního materiálu, který používají drogově závislí při injekční aplikaci drogy. V souvislosti s tímto projektem běží člověku hlavou bezpočet otázek: Nebudou se dál objevovat infikované stříkačky v dětských pískovištích a v blízkosti hřišť? Nebude umístění boxů vyvolávat nepříjemné otázky a zvědavost našich dětí? Nebudou se v okolí sběrných boxů motat dealeři? A další a další… Odpovědi na některé z nich naleznete mimo jiné ve výše zmiňovaném článku.

A protože je toto téma diskutované nejen na Praze 5, zeptali jsme se v redakci na názory našich kolegyň. Pojďme poodhalit jejich mínění, názory, zkušenosti…

Jaká je podle tebe situace týkající se drog ve městě, kde žiješ?

Míša Dočkalová
Praha je město, kam lidé jezdí za kulturou, zábavou a odpočinkem, ale bohužel je to též město plné drogově závislých. Nedávno jsem opět čekala na vlak na Hlavním nádraží, kde se narkomani scházejí. Naštěstí jsou již v těchto místech posíleny policejní hlídky, takže výskyt „feťáků“ už tu není tak velký, jako býval kdysi. Dříve se na jedné lavičce mačkalo i pět narkomanů ve stavu ne zrovna bdělém. Na lidech procházejících okolo je vidět odpor k těmto občanům, tak odlišným od běžné společnosti.

Jaroslava Fuksová
Domnívám se, že i v našem městě jsou drogy oblíbeným způsobem mladých lidí, jak si rychlým způsobem zlepšit náladu. Ovšem veřejně se u nás ve městě o drogách moc nemluví. Podle mého názoru přináší většinu problémů s drogami doba, ve které právě žijeme. Je plná stresu, agrese a strachu z budoucnosti a nevyrovnaní jednici bez kvalitního zázemí snadno podlehnout dnes velmi lehce dostupným drogám.

Markéta Válková
Momentálně bydlím, dá se říct, na vesnici. Obecně jsem si myslela, že drogy jsou otázkou spíše větších měst. Pocházím z Orlové na Karvinsku, kde jsem se s drogou setkala osobně u svých přátel, a proto vím, že už i mladí lidé mají přístup k lehčím drogám a později i k těm tvrdším. Situace je zde velice závažná a drogy jsou velmi diskutovaným tématem.
A když jsem se tak jednoho dne, s vědomím, že vesnici se jistě drogy mohou úplně vyhnout, procházela s kočárkem po polní cestě, s údivem jsem spatřila v příkopě u cesty asi tak 50 prázdných krabiček léků obsahujících právě pseudoefedriny, což tedy myslím hovoří za vše…

Lenka Gebauerová

Bydlím na malé vesnici, ale není tu nic neobvyklého ucítit ze zde žijící mládeže marihuanový odér. Co se týče tvrdých drog, tento problém sem snad nedorazil, ačkoli na diskotékách v okolních městech není nemožné sehnat extázi. A věřím, že snaživci by se dostali i k těm opravdu silně návykovým drogám.

Co si myslíš o programech občanského sdružení Progressive – NONSTOP24 a FIXPOINT? Jak se stavíš osobně k projektu „mobilní šlehárny“? Souhlasila bys s umístěním kontejnerů na distribuci a odhazování injekčního materiálu ve tvém okolí?

Míša Dočkalová
Program FIXPOINT, který se zase zabývá zřizováním kontejnerů na odhoz infekčního injekčního materiálu, je podle mého názoru velmi užitečným nápadem. Ušetří nás injekčních stříkaček odhozených na dětských pískovištích, pod lavičkami v parcích nebo v domovních sklepeních. Ale milí iniciátoři tohoto programu – jste si jisti, že narkomani budou tak ohleduplní vůči svému okolí a nebude jim jedno, kam použitou stříkačku odhodí? Já osobně takový optimista nejsem.
Projekt mobilní „šlehárny“ není špatný nápad a je to mnohem lepší než vidět narkomana „šlehat si“ přímo před lidmi v parku.
Jelikož bydlím v Praze, na sídlišti s názvem Barrandov, kde se tvrdé drogy moc často nevyskytují, připadá mi zde zřizování kontejnerů na distribuci a odhazování infekčního injekčního materiálu prozatím zbytečné.

Jaroslava Fuksová
O programu občanského sdružení Progressive a jejich projektech NONSTOP24 a FIXPOINT si myslím, že samotná myšlenka je rozhodně přínosem, ale obávám se, že v podmínkách našeho zažitého a zastaralého myšlení se bude projekt těžko prosazovat. Ten, kdo se s drogami v rodině nebo v jeho blízké společnosti neseznámil  blíže, těžko ocení dosah těchto projektů. Žije totiž s pocitem, že se ho to netýká.
V projektu mobilní šlehárny vidím způsob, jak zabránit dalšímu poškození lidského organismu do doby, než se závislému jedinci podaří pochopit, že drogy jsou zlým pánem. A pojišťovnám ušetří peníze, které by musely vynaložit na léčbu dalších nemocí.
S umístěním kontejnerů na distribuci a odhazování injekčního materiálu v mém okolí souhlasím, ale s podmínkou, že tyto kontejnery budou umístěny na vhodném místě, kde nebudou nikoho ohrožovat a pravidelně bude prováděna kontrola jejich funkčnosti. Ale je otázkou, jestli se uživatelé drog  budou chtít dobrovolně tohoto projektu zúčastnit.

 Markéta Válková
Co se týká programů NONSTOP24 i FiXPOINT, určitě vnímám tyto projekty jako pozitivní. Drogy jsou dnes běžnou součástí života kolem nás, proto bych neodsuzovala ve svém okolí  automaty, kde si může uživatel drog koupit čisté injekční stříkačky, nebo naopak kontejnery, do kterých bude mít možnost použité jehly vyhodit. Čisté jehly mohou zabránit přenosu chorob jako je žloutenka, nebo HIV od uživatelům drog, což zároveň slouží i k ochraně veřejného zdraví. Ohledně kontejnerů na použité stříkačky je myslím si přínos pro veřejnost jednoznačně prokazatelný, i kdyby jediná použitá stříkačka skončila  v bezpečném kontejneru místo v parku nebo na ulici.
Mobilní „šlehárny“ mají jistě taky svůj účel a význam. Je to otázka složitější, určitě není příjemné pomyšlení, že např. kousek od mého domu se scházejí  lidé v nějakém prostoru, aby si zde aplikovali injekční stříkačkou drogu. Na druhou stranu je to bezpečný prostor, kde jsou tito drogově závislí pod dohledem zdravotního personálu, což je určitě lepší, než aby obyvatelé města museli koukat na ulici na člověka, píchajícího si zrovna drogu. Nemluvě o tom, že nejednomu narkomanovi tyto mobilní „šlehárny“ v konečném důsledku mohou zachránit i život.

Lenka Gebauerová
Ve své podstatě si myslím, že myšlenka je stejná, jako mají v Drop Inu, jen pro závislé dostupná opravdu nepřetržitě. Vše má své klady a zápory, věřím, že na jednu stranu jde o pomoc závislým, ale na druhou stranu lidé žijící v okolí automatů zřejmě nebudou nadšeni zvýšenou frekvencí feťáků ve svém bydlišti. Otázkou je také to, zda poté, co získají sterilní jehlu a šlehnou si svji dávku, budou ještě ochotni použitou jehlu vyhodit do určeného kontejneru, nebo ji mrsknou na zem právě tam, kde jsou. K projektu „mobilní šlehárny“ bych se stavěla pozitivně, už jen proto, že tam může být narkomanům poskytnuta pomoc v případě, že se rozhodnou s drogami přestat. Odbornou pomoc vnímám jako velice důležitou součást celého projektu, bez ní by FIXPOINTY ani automaty jako takové neměly valného smyslu. V případě, že by se to v mém okolí hemžilo narkomany, byla bych zřejmě radši, kdyby kontejnery měli po ruce, takže ano, souhlasila bych.

Co je podle tebe důležité v rámci protidrogové prevence?

Míša Dočkalová
V rámci protidrogové prevence je především důležité začít s ní od útlého věku. Měly by se již na základních školách častěji pořádat besedy o nebezpečnosti a zákeřnosti drog. Nebylo by ani od věci zařadit do povinné četby knihy jako jsou My děti ze stanice ZOO či Memento. Po přečtení těchto knih si rozhodně každý jistě rozmyslí, zda opravdu stojí tvrdá droga za ochutnání.

Jaroslava Fuksová
Podle mého názoru, hraje důležitou roli v rámci protidrogové prevence výchova. A výchova jak v domácím prostředí, tak i ve škole. Důležitou roli hrají i média, která jsou nositeli konkrétních informací. Sama mám dvě děti ve věku jednak těch, co s drogami začínají, i těch, co mají již letité zkušenosti.  A osobně si myslím, že v životě mají jiné cíle a považuji drogy za něco, co berou jen nevyrovnaní jedinci, většinou z problémových rodin nebo opačně z rodin, ve kterých přísun peněz zvítězil nad výchovou.

Markéta Válková
Já jako matka cítím povinnost s dětmi o tomto tématu mluvit hned, jakmile z toho budou mít trochu rozum. Vysvětlit jim závažnost problému, poukázat na to, že drogy jim mohou více vzít nežli dát!  Jinak pokládám dnes jako samozřejmost, že v rámci protidrogové prevence ve všech školách o této problematice hovoří s dětmi odborníci a děti jsou alespoň částečně informované. Největší díl odpovědnosti je ale určitě na rodičích. Jistě není snadné a leckdy příjemné o této věci hovořit, bohužel však dogy dnes patří, chtě nechtě, do našich životů. Proto dané téma nesmíme tabuizovat, nýbrž o něm co nejvíce diskutovat.

Lenka Gebauerová
Důležitá je především osvěta, ale jako další nezbytnou součást prevence vidím i zájem pedagogů a hlavně rodin o děti a jejich problémy, protože pokud budou moci své starosti řešit s nimi, nebudou útěchu a útěk před realitou řešit pomocí drog.

Tak vidíte, názory máme různé, ale na potřebě drogové prevence i jejích základních bodech se všechny shodneme. Jaké jsou vaše názory na drogy a vše s nimi spojené? Myslíte si, že se s nimi "moc nadělá", nebo se jim naopak věnuje málo pozornosti? Souhlasili byste s tím, aby ve vašem městě či obci bylo umístěno některé ze zařízení, jež propaguje sdružení Progessive? Napište nám do komentářů pod článkem, co k dané problematice máte na srci, rády s vámi budeme diskutovat dále.

Previous ArticleNext Article