Rozhovory

Na slovíčko o Poštovní tiskárně cenin Praha a.s.

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. sídlí v třípatrové hnědé vykachlíkované budově, která se nachází v Praze – Holešovicích na Ortenově náměstí. Před týdnem jste si mohli na Meredit přečíst reportáž o výrobě známek (odkaz), nyní vám přináším rozhovor s obchodní manažerkou Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., paní Evou Hladníkovou. Před začátkem naší prohlídky tiskárny jsme si u šálku teplého čaje povídaly o tisku, umění i o náročnosti celé práce.

Paní Hladníková, mohla byste nám říci pár slov o tiskárně?
„Podnik byl založen v roce 1952 z účelové tiskárny Ministerstva spojů pro tisk poštovních známek a jiných tiskovin s vysokým stupněm ochrany. Firma jako akciová společnost vznikla po privatizaci v roce 1992. Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. má celkem tři divize. První divize se týká poštovních známek a celin, druhá jsou ceniny a třetí divizí je merkantilní výroba. Tisk známek představuje nejběžnější činnost naší tiskárny a je naší specializací.“

Co si má běžný uživatel představit pod pojmy ceniny a merkantilní výroba?

„Cenina je prakticky platební prostředek, který nahrazuje peníze a má konkrétní účel. Nejčastější ceninou, kterou tiskneme, jsou akcie, dluhopisy, jízdenky, lístky na koncerty a do divadel, stravenky nebo dárkové poukázky, šeky či certifikáty. Merkantilní tiskoviny jsou např. různé druhy tiskovin, plakáty, pohledy, dopisní papíry, novoročenky. Tiskneme i obálky časopisů či přebaly knih. Merkantilní tiskoviny jsou v podstatě všechno, co se týče běžného tisku.“

Samotná budova tiskárny je poměrně velká…
„V přízemní části se nachází balicí, úložné a skladové prostory. Jedná se o nejzajímavější část budovy, jelikož se zde nachází stroje určené pro tisk známek. Většina strojů je deset až dvacet let stará, někdy i déle (zejména jedná-li se o speciální tiskařské stroje). Nejmladší přírůstek jsme kupovali před dvěma lety. V prvním patře se provádí různé přípravné práce – moletovna, kalírna, místnosti pro uložení barev a pro různé chemikálie. Důležitý je též knihtisk, který nyní stěhuje do třetího patra, jelikož kvůli množství zakázek potřeboval více místa. Následuje část, kde se všechny zakázky balí, počítají, shromažďují a připravují na odvezení k zákazníkovi.“

Kolik známek zde asi tak vyrobíte?
„Jsou to tisíce kusů, které vyrábíme. Rozdílnosti jsou pouze na základě jednotlivých zemí, jiné množství objednává Česká pošta a jiné množství Slovenská pošta. Smlouvy uzavřené na základě výběrových řízení se liší dle požadavků zákazníka. Nejmenší zakázka, kterou zde děláme, je kolem 200 000 kusů. Nabízíme také dotisk poštovních známek, kdy se jedná pouze o malé množství kusů např. 1000 nebo i méně.“

Kolik uplyne času od přijmutí zakázky do odevzdání hotových známek?
„Celý proces vytištění známky od jejího zadání až po vytištění ovlivňuje několik kritérií: množství, barevnost, preciznost, technika tisku či ochranné prvky. Čím pracnější a náročnější je tisková technika a její specifika, tím více času potřebujete. Většinou se jedná o 30 dní, ale umíme vytisknout známky i rychleji (záleží na barevnosti a dalších kritériích).“

Kam se hotové známky nejčastěji vozí?

„Poštovní známky se nejčastěji distribuují České, Slovenské a Slovinské poště. Tiskneme však i pro jiné země.“

Jak moc je to tu zabezpečené?
„Zabezpečovacích prvků máme mnoho, od kamerového systému po bezpečnostní čipy, speciální bezpečnostní dveře, mříže nebo speciální kóje pro ceniny. Zaměstnáváme lidi se zaměřením na bezpečnost objektu, kteří se v každém patře i oddělení věnují kontrolám, dohledu a dozoru. Veškeré zabezpečení vychází z ceninového tisku, který musíme dodržovat.“

A co převoz cenin?
„Přepravní boxy se tady třikrát kontrolují, dvakrát pečetí a dvakrát zazámkují a teprve po třetím pečetění a zamknutí je box připraven na předání kurýrovi. Zákazník si ceninu přebírá v momentě, kdy opravdu ví, že je bezpečná a že do ní nikdo nenahlížel.“

Kolik zde máte zaměstnanců?
„Zaměstnáváme sedmdesát zaměstnanců a máme dvě směny, třetí je-li potřeba. Specializace výroby je zde unikátní záležitostí. Konkrétní technologie tisku, postup i tiskařské stoje jsou velmi specifické a některé nabízíme pouze my.“

Co vám na vaší práci připadá nejhezčí?
„Nejhezčí na této práci je propagace umění. I za malou poštovní známkou se ukrývá mnoho práce a člověk jejím prostřednictvím může ukázat umění všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví či národnosti. Představte si obraz z Národní galerie, který lze přenést na malinkatou poštovní známku. Tento obraz dáváte formou poštovní známky lidem, kteří běžně do galerií nechodí. Když vidíte, jak si lidé váží této formy umění, je to krásné. Nejedná se však pouze o známky umění, ale o všechny známky. Práce výtvarníků i rytců touto formou předáváte lidem. Tisk známek v České republice má dokonce fanklub v Japonsku. Této práce si opravdu váží lidé z celého světa a to nejen pro své tiskové techniky.“

Poslední otázkou se vrátíme opět k tiskárně. Na internetu jsem se dočetla, že sklízíte mnoho úspěchů právě za tisk známek. Který považujete za ten nejvýznamnější?
„Máme ocenění z celého světa, ať už je to ocenění za známku roku nebo ocenění za nejkrásnější tiskovou techniku použitou při tisku známky. Za zmínku stojí ocenění z Vídně z roku 2007 za nejkrásnější známku světa „Bratislavský hrad“ – Dušan Kállay nebo ocenění z Číny v roce 2004 za nejkrásnější aršík známek „Ryby v akváriu“od manželů Knotkových.“

Děkuji paní Hladníkové za čas, který mi věnovala, a vřelé přijetí. Za čtenáře Meredit bych chtěla popřát Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. hodně zdaru a dalších úspěchů na poli tisku poštovních známek.

Previous ArticleNext Article