Právo

Karta první pomoci – povinná výbava autolékárničky

Návod, jak pomoci v případě zdravotních problémů, musí mít slovenští řidiči povinně. V České republice bude nutný ve výbavě autolékárničky zřejmě od konce léta. Tato karta by měla pomocí jednoduchých a srozumitelných obrázků vysvětlit poskytnutí pomoci při zranění druhého člověka.

{snippet ad5}Od pátku 1. května vstoupila na Slovensku v platnost vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z., kterou se ustanovují druhy lékárniček a zároveň i obsah lékárničky v automobilu, které jsou povinnou výbavou. Co se změnilo, je barva – nově bude oranžová pro zvýraznění. Staré lékárničky, které neodpovídají nové vyhlášce, ale jsou stále ještě v nabídce obchodů, si budou moci slovenští řidiči koupit nejdéle do 1. července tohoto roku, po tomto datu již musí být uváděné na trh pouze ty, jež vyhlášce odpovídají. Staré lékárničky, resp. jejich obsah, je možné nadále používat, ovšem pouze do data jejich spotřeby. Nově vyráběné by již měly obsahovat vybavení podle nové vyhlášky. Kartu první pomoci si ale řidiči mohou zakoupit i samostatně, ne pouze jako součást nové autolékárničky, což jim také Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky doporučuje.

Kromě dalších změn je nejdiskutovanější novinkou zmiňovaná Karta první pomoci, jež je vnitřní součástí lékárničky a musí mít velikost nejméně 18 x 10 cm. Její cena nemá být vyšší než jedno euro. Karta má dvě strany. Na přední jsou informace o linkách tísňového volání, všeobecné pokyny a pět barevných návodných obrázků (zastavení krvácení, uvolnění dýchacích cest, masáž srdce, dýchání z úst do úst a stabilizovaná poloha). Na zadní straně je popis jednotlivých úkonů a úrazových dějů (krvácení, bezvědomí, podezření na poranění páteře, poranění hrudníku a břicha, zlomeniny a popáleniny).
Karta musí být vyrobená z nepromokavého a odolného materiálu.

karta_prvni_pomoc1.png

Povinnost mít tuto kartu v autě pro cizího státního příslušníka neplatí. Potvrzuje to i tiskový mluvčí českého ministerstva dopravy Martin Kupka. „Platí Vídeňská úmluva o silničním provozu z roku 1968, která říká, že auto musí mít povinnou výbavu podle předpisů země, kde je registrováno." (Zdroj informace auto.idnes.cz)

V první chvíli se vyskytly údajné případy, kdy slovenská policie pokutovala české řidiče za to, že neměli ve výbavě autolékárničky tuto Kartu první pomoci. V žádném případě tato povinnost neplatí, je nutné se bránit a nic neplatit. Podle zveřejněné tiskové zprávy Autoklubu České republiky ale řidiči, kteří již pokutu obdrželi, a především zaplatili, nemají možnost vrácení peněz, neboť to neumožňují slovenské zákony. Podle poslední novely slovenského zákona o přestupcích č. 372/1990 Zb., hlavně pak s přijetím zákona č. 8/2009 Z.z., o cestování se stanovuje v paragrafu 84, odstavci 3, že proti blokovému řízení (resp. proti sankci v tomto řízení uložené) se nelze odvolat, toto řízení nelze obnovit a ani vyvolat přezkumné řízení. Což v praxi znamená, že každý, kdo zaplatil blokovou pokutu, nemůže uplatnit žádný opravný prostředek předpokládaný slovenským zákonem č. 71/1967 Zb. o správním řízení. JUDr. Jan Kněžínek, jenž vypracoval pro Autoklub ČR zprávu o těchto přestupcích v souvislosti s českými řidiči, uvádí, že se čeští řidiči nemusí obávat zabavení řidičského průkazu z důvodu nepřítomnosti Karty první pomoci, což vyplývá z paragrafu 71 odstavec 1 o cestování.

Nicméně na druhou stranu není od věci ji nemít – vždyť opravdu může zachránit život jinému člověku. České úřady o jejím zavedení u nás ale již uvažují. Na konci srpna tohoto roku by měla vejít v platnost nová vyhláška o povinné výbavě v ČR, kterou by mělo vydat ministerstvo dopravy.
Záchranáři samozřejmě s vydáním a používáním Karty první pomoci souhlasí, neboť většina lidí skutečně vůbec netuší, jak první pomoc poskytnout, a jednoduché a srozumitelné obrázky jim pomohou se v těžké situaci zorientovat.

Správně poskytnout první pomoc, dát umělé dýchání či masáž srdce není zase tak „obyčejným“ výkonem a je opravdu nutné být dobře informován. Lidé, kteří autolékárničku v autě mají, se ale nemusí bát, že budou muset ihned kupovat novou, bude stačit, pokud si návod vytisknou například z internetu a dodají jej v nepromokavém obalu do vybavení.

Určitě nebude na škodu, pokud si na závěr zopakujeme zásady chování při nehodě:

Svědkové nebo účastníci nehody musí okamžitě zavolat lékařskou pomoc.
Místo havárie je nutné označit viditelným způsobem.
Nejprve kontrolujeme stav lidí, kteří nehnutě leží bez známek života, nevydávají zvuky (mohou být v bezvědomí a je třeba je uložit do stabilizované polohy apod.).
V případě potřeby zahájíme masáž srdce s umělým dýcháním z úst do úst.

Zdroj: informace www.epi.sk , www.autoklub.cz

obrázek www.epi.sk
Námět k diskuzi:
Co si myslíte o zavedení Karty první pomoci u nás? Jste si jistí, že byste nyní dokázali podat správně první pomoc při nehodě a že byste si tuto neznalost později nevyčítali?
Previous ArticleNext Article