Rozhovory

Dorea znamená dar

doreaV době, kdy jsme pátrali po diagnóze u naší nejstarší dcery, jsme vůbec neměli tušení, že nějaká „raná péče“ existuje. Dcera je dnes již téměř dospělá, a přesto je stále mnoho rodičů, kteří netuší, co to „raná péče“ vůbec je. Ráda bych vás prostřednictvím paní Libuše Vojtkové, vedoucí PRP DOREA, seznámila s poradnou rané péče Dorea v Brně. Možná právě nyní někdo jejich pomoc potřebuje.

Poradna rané péče. Přiznám se, že jako laik bych asi váhala, co si pod tímto pojmem mám představit. Jaké služby vlastně poskytujete?
Raná péče souvisí s raným věkem a jedná se tedy o terénní sociální službu, která je zaměřena na podporu rodin, v kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem v raném věku, tedy od narození do sedmi let. Je ukotvena § 54 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služby rané péče jsou zaměřeny na ucelenou podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám. Vychází z předpokladu, že domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším pro jeho vývoj

Kdo všechno se na vás může obrátit? Jaká je vaše cílová skupina?
Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a děti s ohroženým psychomotorickým vývojem, např. vlivem předčasného, obtížného porodu nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

A co finance? Jak jsou vaše služby finančně náročné?
Standardní služby rané péče jsou ze zákona poskytovány bezplatně.

Je potřeba, pro čerpání služeb, nějaké doporučení odborníka?
V tomto smyslu, jak je položena otázka, není třeba žádné písemné doporučení od lékaře. Zákonný zástupce dítěte, tedy ve většině případů rodič, nás může kontaktovat přímo a je zaevidován jako zájemce o službu. Rodiče se o nás mohou dozvědět od lékařů, z internetových stránek, od jiných rodičů, v mateřských centrech apod.

V průběhu obvykle dvou setkání proběhne vzájemné seznámení, kdy rodiče mohou vyjádřit svoje potřeby a přání a jsou pracovníky rané péče seznámeni s rozsahem a náplní služby. Proběhne vyšetření dítěte, v našem případě psychologická diagnostika, jejímž cílem je posouzení aktuální úrovně psychomotorického vývoje dítěte. Pokud je splněna náležitost k cílové skupině poradny a očekávání rodiny jsou v souladu s nabízenými službami, je následně uzavřena písemná smlouva o poskytování služby.

A jak vlastní služba rané péče probíhá?
Každá rodina má svého poradce, který pravidelně navštěvuje rodinu v místě bydliště, obvykle jednou měsíčně. Poradce rané péče přináší rodičům náměty, jak mohou podpořit vývoj dítěte a pomáhá jim osvojit si k tomu potřebné dovednosti (například prvky bazální stimulace, metody alternativní a augmentativní komunikace, strukturované učení…), doporučuje vhodné hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a odkazuje na další odborné a navazující služby, které by mohla rodina využít.

Konkrétní činnosti a aktivity z oblasti vývoje dítěte jsou navržené na určité časové období a poté je poradce vyhodnocuje a spolu s rodiči se domlouvá na dalším postupu. Rodiče si mohou půjčovat domů speciální pomůcky, hračky a odbornou literaturu a pracují tak s dítětem i v období mezi jednotlivými konzultacemi.

Poradci rané péče poskytují také sociální poradenství zahrnující informace o nárocích na příspěvky na péči, kompenzační pomůcky apod. V případě zájmu rodiny nabízí doprovod do zdravotnických, školských nebo sociálních zařízení v záležitostech týkajících se dítěte.

Jakou oblast jste schopni „obsáhnout“ svými službami? Myslím tím, zda se mohou ozývat pouze klienti z Brna.
Nejenom klienti z Brna, naše poradna poskytuje služby na území celého Jihomoravského kraje, takže nás mohou kontaktovat také rodiny z okresů Brno-venkov, Blansko, Boskovice, Hodonín, Znojmo a Vyškov.

Všichni dobře víme, jak je to s financemi v neziskovém sektoru. Jak se vám daří „bojovat“ s nedostatkem financí – zvláště pokud mají klienti služby zdarma?
To je aktuální otázka, se kterou se potýká pravděpodobně většina sociálních služeb. Kromě úsporných opatření na naší straně, která ovšem byla i v minulých letech a je těžké v nich jít ještě dál, hledáme samozřejmě další alternativy, jak finanční prostředky získat. Oslovujeme nadace, fondy, sponzory, jednotlivé obce a města, ve kterých poskytujeme službu konkrétním rodinám, organizujeme akce, jejichž výtěžek jde na náklady spojené s pořízením například pomůcek potřebných pro přímou práci s klienty atp.

Mohla byste na konkrétním příkladu uvést, čím je vlastně taková raná péče prospěšná. Většinová společnost má občas tendenci zlehčovat prospěšnost takové služby na trhu. Nějaký příběh rodiny.

Vnímám to tak, že co rodina, to příběh. Sama za sebe mohu říct, že je pro mě naplňující setkávání s „našimi“ rodinami. Vnímám také jejich vděčnost za to, že existuje sociální služba, která jim umí, právě v počátcích, pomoci se zorientovat a získat dovednosti potřebné pro podporu vývoje dítěte a nabídne jim dostatek informací, aby se mohli samostatně rozhodovat o budoucnosti své i dítěte.

A co se týká prospěšnosti, zdá se mi vhodnější nabídnout pohled rodiče, který službu rané péče využívá. Z dopisu jedné maminky:

„Na službě rané péče je skvělé, že probíhá doma. V našem konkrétním případě není problém někam dojet, ale je rozdíl v chování dcery v cizím prostředí (není divu po všech těch návštěvách u doktorů) a v chování doma, kde cítí jistotu a zázemí. Navíc tím, že pracovníci rané péče přijdou k nám, mám pocit, že jsou tu jen pro nás.  Protože když máte dítě postižené nebo se speciálními potřebami, zkrátka jiné než ty ostatní „normální“ děti, tak jste na úřadech, u lékaře a ve školkách bráni jako problém a máte pocit, že obtěžujete. V případě rané péče naopak vidíte o váš problém zájem.

Individuální přístup není ale jen v tom fyzickém “přístupu“, ale hlavně ve způsobu spolupráce a práce s dítětem. „Naše“ poradkyně mě pokaždé překvapí s novou činností, nápadem nebo edukativní hračkou, která je dceři přímo ušitá na míru. Když měla třeba období, že odmítala na daném cíli pracovat s papírovými pomůckami, vyrobila poradkyně pomůcky ze dřeva anebo papír laminovala či podlepila měkkou pryží. Její kreativita a ochota je obdivuhodná! Není snadné získat dceřinu pozornost, a tak na každé setkání nosí tašku plnou různých hraček a pomůcek, ze kterých dceru vždy něco zaujme. Vše si můžeme také vypůjčit. O některých věcech ani nevíme, že se prodávají, a nebo o nich víme, ale nemůžete kupovat vše, co si myslíte, že by snad mohlo dítě zaujmout… Takto si můžeme nejdřív vyzkoušet a až potom efektivně zainvestovat do vhodné hračky nebo pomůcky.

Ale nejde jen o to přijít, přinést hračky a poskytnout informace, ale co někdy potřebujeme asi nejvíce, tak vyslechnout. Mají zkušenosti s řadou dalších dětí a případů, mohou poradit a podpořit. Když se dítě nevyvíjí, jak by mělo, diagnóza není stanovená, člověk má nejistotu a obavy, co bude dál, tak se svými starostmi potřebuje svěřit někomu, kdo ho pochopí. A v našem případě umí naslouchat a povzbudit dokonale!“

Když zjistíte, že vám osud přichystal „trnitou cestu“ v podobě postižení vašeho dítěte, je to rána. Ale jak říká známé přísloví: sdílená starost poloviční, sdílená radost dvojnásobná. A poradna rané péče je místo, kde můžete nejen sdílet…Pokud jste z okolí Brna a ocitli jste se na té „trnité cestě“, určitě neváhejte a kontaktujte Poradnu rané péče Dorea. Přeji všem rodičům i zaměstnancům hodně síly do budoucna:

Poradna rané péče DOREA
Kamenná 21
639 00 Brno
Tel.: 543 212 551, 734 862 310
Email: rp.dorea@slezskadiakonie.cz
www.dorea.cz

Previous ArticleNext Article