Dobrý skutek pomáhá

Učinit pomoc efektivní a transparentní pro všechny zúčastněné. Tato myšlenka stála u zrodu občanského sdružení Dobrý skutek.

„Prioritou byla od počátku snaha umožnit všem, kteří chtějí pomáhat, svobodně si vybrat toho, komu chtějí pomoci, a mít nad poskytnutou finanční pomocí maximální kontrolu. Důležitou součástí původní myšlenky bylo „dobré skutky“ odměnit některým z originálních předmětů, které na podporu projektu věnovaly významné osobnosti ze světa sportu, kultury a šoubyznysu,“ vysvětluje Michal Popelka, místopředseda sdružení Dobrý skutek.

Komu občanské sdružení pomáhá? Kdo se na Vás může obrátit pro pomoc?
Od počátku jsme sdružení koncipovali tak, aby nebylo zaměřeno na jednu oblast pomoci, tak jako bývají např. nadační fondy. Žádost o pomoc může podat v podstatě každý. Přesto jsme si zvolili určitý rámec, ve kterém se chceme pohybovat a který je uveden i na našich internetových stránkách. Občanské sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které pracovně dělíme těchto kategorií:

•    děti (postižené, nemocné, opuštěné…) a zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.)
•    senioři a zařízení, která o seniory pečují
•    tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku, pěstounské rodiny
•    zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.)
Samozřejmě nelze uspokojit všechny žádosti o pomoc a musíme mezi nimi vybírat. Když se podíváte na seznam našich klientů, tak vidíte, že případy jsou velice různorodé. Každou žádost posuzujeme individuálně a nemusí se nakonec vejít do žádné z výše uvedených kategorií. Nevyhýbáme se ani v určitém smyslu nestandardní pomoci. Jedná se například o financování méně známých postupů rehabilitační nebo léčebné péče. Takováto péče zpravidla nebývá hrazena z veřejného zdravotního pojištění a charitativní organizace na ni nepřispívají. Myslíme si ale, že tyto formy pomoci by se přehlížet neměly a proto se je snažíme přes určitou počáteční nedůvěru zařazovat. Jsou to metody finančně velmi náročné, ale na druhou stranu dosahují výborných výsledků, což se nám potvrdilo u dvou takovýchto projektů (biologická léčba a imunologická balance, rehabilitační pobyty v centru Adeli v Piešťanech).
Důležité také je, že u každého případu přispíváme na konkrétního klienta a forma pomoci je také konkrétní (pomůcka, léčba, rehabilitace atd.). Klient má vždy „tvář“ a v případě zájmu se s ním dárce může zkontaktovat a dotázat se na doplňující informace.


Jistě Vám "pod rukama" projde mnoha příběhů… podělíte se s našimi čtenáři alespoň o jeden?
Je těžké vybrat jeden případ. Vybral bych tedy jeden aktuální. Mezi klienty nám přibyl Michal Forst, kterému by mohla pomoci v posunu s jeho postižením rehabilitace, na kterou ovšem rodiče nemají finance. Míša se narodil ve 34. týdnu gravidity s váhou 2240 g. Po narození měl RDS – syndrom dechové tísně (stav s nedostatečnou funkcí plic), následovala sepse a tři týdny pobytu na JIP. Míša se ale nevyvíjel jako zdravé děti. Rodiče s ním chodili na rehabilitace a doufali, že to jednou všechno dožene. Když byl Míšovi jeden rok, dozvěděli se jeho rodiče diagnózu – dětská mozková obrna. Míšovi je nyní 10 let a moc se snaží, aby se něco nového naučil. V těchto letech už moc dobře leze, dokáže se s oporou k něčemu postavit a někam vylézt (gauč, postel…). Každý rok jezdí do cenově dostupných lázní (hrazených pojišťovnou), ale poslední dobou se jeho stav nemění. Rodiče doufají v lázně v Piešťanech, kde by mu léčba i podle našich zkušeností pomohla a mohl by třeba chodit i o berličkách. Jeho bráška by ho už konečně začal malovat na obrazcích jako človíčka, a ne jako pejska na čtyřech. Míšovi rodiče si moc přejí, aby jejich syn tuto šanci dostal, proto nás požádali o pomoc s financováním rehabilitačního pobytu. Takže pokud by někdo ze čtenářů chtěl udělat dobrý skutek, tak zde má možnost.

Celý rozhovor si můžete přečíst na www.zdravi-nemoci.cz.

Diskuze je uzavřena.