Právo

Do důchodu v 65-ti letech?

Vláda minulý týden schválila změnu v zákonu o důchodovém pojištění. Jedná se o první část důchodové reformy, která nás čeká v příštích letech. Jaké bude mít novela konkrétní dopady, pokud projde i v parlamentu? S hlavními změnami vás nyní podrobněji seznámíme.

{snippet ad5}1) Do důchodu až v 65 letech

Důchodový věk by měl i nadále růst a dostane se až na hranici 65-ti let. Odchod do důchodu v tomto věku se ale týká až generace narozené v roce 1965 a později, pro kterou by důchod začal v roce 2031. Do té doby se bude věk odchodu do důchodu prodlužovat postupně: u mužů každoročně o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce. Růst tedy zůstává, pouze konečný věk odchodu se oddálil.

V nižším věku budou moci odcházet do starobního (klasického) důchodu ženy s dvěma a více dětmi. Pro bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem je hranice stejná jako pro muže – 65 let.

Tabulka odchodů do důchodu:

muži, bezdětné ženy, ženy s jedním dítětem – 65 let
ženy s 2-mi dětmi – 64 let
ženy s 3-mi dětmi – 63 let
ženy se 4-mi dětmi – 62 let

2) Doba povinného pojištění ze zvýší

Doba povinného pojištění pro odchod do důchodu se zvýší ze současných 25 let na 35 let. Povinné pojištění by se tedy platilo o deset let déle. Nově by se přitom do této doby nezahrnovala doba studia nad 15 let věku, jako tomu bylo doposud. Tato změna by se netýkala osob, které stihnou vystudovat ještě do roku 2010.

3) Znevýhodnění podmínek pro předčasný důchod

Při předčasném odchodu do penze dostanou lidé méně peněz v porovnání s dnešní situací. Za každé neodpracované tři měsíce do důchodu se sníží penze o 1,5 procenta. Tato změna se netýká těch, kterým budou chybět do důchodu dva roky. V současné době činí toto procento 0,9 za každé chybějící tři měsíce do penze.

4) Tři stupně invalidity

Nově by měly být zavedeny tři stupně invalidity oproti současným dvěma (částečný a plný invalidní důchod) podle omezení schopnosti pracovat. Výše penze by se rovněž lišila podle doby odváděného pojistného.

5) Vdovský a vdovecký důchod

Při nároku na vdovský a vdovecký důchod se sjednotí věková hranice žen a mužů. Doposud měly ženy-vdovy nárok na důchod o čtyři roky dříve než muži-vdovci.

6) Pracující důchodci

Novela podporuje pracující důchodce za to, že odvádí státu daně. Pracujícím důchodcům se bude starobní důchod zvyšovat o 0,4 procenta za rok práce. V současné době žádné zvýhodnění pro pracující důchodce nefunguje.

Co nás ještě čeká?

Změny, o kterých hovoříme výše, by se měly dotknout současných čtyřicátníků. Novinek ale můžeme očekávat mnohem více. Čeká nás ještě druhá a třetí etapa důchodové reformy.

Druhá etapa by se přitom měla týkat změny financování důchodového systému a opatření týkajících se penzijního připojištění a životního pojištění. Třetí etapa se zaměří na rozložení zdrojů příjmů ve stáří. Lidé by měli mít volnější ruku při výběru důchodového pojištění a pojištění bude více na bázi dobrovolnosti.

Proč je reforma nutná?

O nutnosti důchodové reformy se hovoří již řadu let. Především demografové upozorňují na zásadní posun v průměrném věku, kterého se lidé dožívají a který se stále zvyšuje. Od roku 1989 se zvýšil o 4 roky. Na jednu stranu je to zpráva radostná, pro stát však představují lidé důchodového věku velkou ekonomickou zátěž. Stále méně ekonomicky aktivních lidí bude muset vydělávat na důchody. Zatímco v loňském roce dosáhl počet žijících lidí nad 80 let čísla 340 tisíc, v roce 2050 jich bude již přes 1 milión.

Celkově žijí v Čechách 2 milióny důchodců, kteří jsou na důchodu závislí a dalších 700 tisíc lidí má invalidní nebo vdovský důchod. Na jejich důchody vydělává 5 miliónů aktivně pracujících lidí, protože náš systém financování důchodů je průběžný. Lidí v aktivním produktivním věku však bude ubývat, jelikož porodnost u nás klesá a pracující část nemá kdo zastoupit. Všechny tyto faktory nutí současnou vládu ke změně v současném důchodovém systému, který by byl do budoucna neúnosný.

Previous ArticleNext Article