Obecně

Co znamená „Fair Trade“?

Termín „Fair Trade“ není u nás mezi lidmi příliš rozšířený a jen málokdo by věděl, co se za ním skrývá. Přesto jeho historie sahá až do období konce druhé světové války. Doslovný překlad zní „Spravedlivý obchod“, což zjednodušeně vystihuje i jeho hlavní myšlenku.

{snippet ad1}Jedná se o přístup k mezinárodnímu obchodu, který vnímá kromě ekonomického hlediska také druhou stránku věci a to oblast sociální a ekologickou. Konkrétně obsahuje a podporuje toto hnutí myšlenky trvale udržitelného rozvoje a snaží se o nastolení spravedlivých obchodních podmínek pro chudé země. Jsou to státy Afriky, Latinské Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie, které jsou často vykořisťovány bohatými velmocemi.

Pomoc spočívá v jednoduchém principu zajištění férových obchodních podmínek těmto rozvojovým zemím třetího světa, které budou v souladu s pracovními právy a právy na ochranu životního prostředí a budou vycházet ze situace, která v těchto zemích panuje.

Takto je definováno 6 konkrétních cílů Fair Trade:

1. Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.

2. Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.

3. Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce tak, aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.

4. Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.

5. Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.

6. Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.

V případě Fair Trade ale nezůstalo jen u těchto vznešených myšlenek. Konkrétní podobu dostaly při zprovoznění obchůdků, kde lze koupit certifikované výrobky, které jsou zcela v souladu s principy a cíly hnutí. V současné době můžeme po Evropě najít přibližně 3.000 obchůdků, kde lze takovéto výrobky sehnat. Do celého projektu se zapojily dokonce i tisíce supermarketů. V prodejnách najdete především exotické zboží jako kávu, kakao nebo banány.

Fair Trade ale proniká už i do České republiky. V současné době existuje několik organizací a firem, které jeho odkaz šíří, a můžete u nich koupit certifikované výrobky.

Konkrétně můžeme jmenovat:

Ekumenická akademie Praha, EXCELLENT PLZEŇ s.r.o., Fair Trade Centrum, Jeden svět o.p.s., Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání.

Jak lze podpořit tyto myšlenky? Podpora spočívá v nákupu výroků se značkou Fair Trade a šíření informací a myšlenek, které jsou s ním spojené. Aktivní nadšenci se mohou stát dobrovolníky nebo přispět finančně.

Více informací o Fair Trade naleznete na internetových stránkách. Například na www.fairtrade.cz.
Previous ArticleNext Article