Právo

Co znamená akreditace nemocnice?

V České republice je 18 lůžkových zdravotnických zařízení, u kterých se můžete při vstupu dozvědět, že získaly tzv. akreditaci, další nemocnice mají o akreditaci zažádáno. Akreditace je slovo, které se dnes skloňuje ve všech možných oblastech – víte ale, co si můžete představit, když je akreditace udělena zdravotnickému zařízení? Akreditace nemocnice je proces, který směřuje k poskytování maximálně bezpečné péče.

{snippet ad5}Odborně řečeno "jde o standardizaci, sledování a vyhodnocování procesů poskytované zdravotní péče, standardizaci podpůrných a řídících procesů, systematické zvyšování odborné úrovně péče". V podstatě jde tedy o to, aby se minimalizovalo riziko, že se objeví další Zelenkové nebo že dojde k výměně novorozenců, jako se to stalo v třebíčské porodnici.

V praxi to znamená především vytvoření uceleného systému vnitřních norem, kterými sledujeme, kontrolujeme a pravidelně vyhodnocujeme rizika při poskytování péče a snažíme se těmto účinně předcházet. Je to nikdy nekončící proces, kdy se nemocnice stále snaží zvyšovat dosaženou úroveň při poskytování péče tak, aby všechny pacientovi "ukryté" procesy a vlídný přístup zaměstnanců posílily důvěryhodnost nemocnice v očích laické i odborné veřejnosti.

Nemoc znamená konfrontací s utrpením, bolestí, bezmocností a smrtí. Dlouhodobé choroby ve své podstatě ohrožují lidskou důstojnost, kladou nesmírné nároky na ošetřujícího, který nemocnému slouží, ať je to rodina, která se kolem nemocného semkne, nebo profesionál – zdravotník. Ve vší té křehkosti se všichni musí snažit vytvořit vztah důvěry, naslouchání a respektu. Toto jsou vztahy, které nás obohacují, ale i vyčerpávají a někdy se nepodaří naplnit očekávání, která na nás klade nemocný, jeho rodina i stále se rozvíjející medicína.

Ve zdravotnictví nejde jen o techniku ošetřování a léčebně-diagnostický proces, ale především o komunikaci a doprovázení nemocného po celou dobu jeho nemoci a pobytu ve zdravotnickém zařízení. Od lékařů a sester se očekává hodně, ale recept na každou konkrétní situaci neexistuje. Medicína není žádná rutina ani řemeslo. Ideální je, pokud dojde k úplnému uzdravení. Ale za úspěch považujeme i to, pokud lékař, sestra, pacient a rodina mají společný cíl a společně se jim daří zvládat útrapy nemoci.

Akreditací nemocnice je tedy myšleno, že ve zdravotnickém zařízení jsou nastaveny normy a procesy tak, aby pacient i jeho blízcí mohli mít jistotu kvalitní péče o nemocného a jeho blízké. Minimalizuje riziko záměny či jiné mimořádné události. Podobně jako když jdete do restaurace, předpokládáte, že příprava jídla proběhla za předepsaných hygienických pravidel, tak i v této nemocnici můžete mít jistotu, že "skrytá" péče o pacienta probíhá podle všech pravidel. Akreditace je tedy výsledkem důkladné a důsledné kontroly tohoto zařízení.

V některých zařízeních se můžete setkat s termínem ISO certifikace. Jaký je vztah mezi akreditací a certifikací?

Tyto certifikáty jsou poskytovány dílčím procesům a zařízení jich může získat celou řadu. Akreditace je tedy nadřazena certifikacím, zahrnuje kompletní proces kvality a nahrazuje všechny dílčí certifikáty.

Nepřeji nikomu, aby byl nucen pobývat v nemocnici. Pokud k tomu přesto dojde, je lépe být ošetřen v nemocnici, která vlastní příslušné certifikáty kvality.

Previous ArticleNext Article