Právo

Cestovní smlouva

Než vyrazíte do cestovní kanceláře či agentury, prohlédnou si katalogy a upoutávky na skvělou dovolenou a než se písemně jakkoli zavážete, ujasněme si nejdříve, co všechno by taková cestovní smlouva měla obsahovat a jaké náležitosti by měla mít. Aby se nakonec nestalo, že místo cesty za odpočinkem a radostné dovolené s čerpáním novým psychických i fyzických sil u moře či na horách. zůstanete doma.

 

{snippet ad5}Naštěstí máme cestovní smlouvu jako takovou upravenou komplexně přímo v občanském zákoníku. Je zvláštním typem smlouvy spotřebitelské, a tak nás jako zákazníka chrání nejenom ustanovení § 852a-k zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, ale také další právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele.

Jaké náležitosti by tedy řádná cestovní smlouva měla obsahovat?

• Smlouva musí být v každém případě v písemném vyhotovení, které předkládá cestovní kancelář zákazníkovi.
• S cestovní smlouvou je cestovní kancelář povinna předložit také doklad o pojištění, jelikož každá CK musí být ze zákona pojištěna proti odpovědnosti za škodu.
• Vedle přesného označení smluvních stran musí být dále uvedeno jasné vymezení zájezdu, což obnáší termín zahájení a ukončení zájezdu, uvedení všech poskytovaných služeb, dále místo a cenu zájezdu (včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy).
• Musí rovněž obsahovat stanovenou výši odstupného a způsob uplatnění nároků plynoucích z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře.
• V neposlední řadě by měly být uvedeny služby nezahrnuté do ceny zájezdu, jestliže tedy nějaké jsou, a jejich cena. Pokud je součástí zájezdu ubytování, doprava či stravování, pak i co nejpřesnější údaje o těchto službách a jejich provedení.
• Nezapomeňte se informovat, zda je možné, že by byl zájezd zrušen. Za předpokladu že ano, měla by být ve smlouvě uvedena i minimální lhůta, ve které musí o této skutečnosti cestovní kancelář zákazníka informovat.
• Důležitá je i úprava případného navýšení ceny zájezdu. Avšak ke zvýšení může dojít nejpozději 21. den před zahájením zájezdu!

Je dobré také vědět, že za porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy v každém případě odpovídá příslušná cestovní kancelář – a to i přesto, že k porušení došlo ze strany jiných dodavatelů služeb cestovního ruchu (jedná se o služby poskytované v rámci daného zájezdu). Své právo na případné uplatnění nároků z porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy je třeba uplatnit nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu!

Z povahy věci spotřebitelských smluv vyplývá, že je zákazník (spotřebitel) vždy ve výhodnější pozici než druhá strana (v našem případě tedy cestovní kancelář). Proto si nenechte líbit případné neprofesionální chování ze strany pracovníků cestovní kanceláře nebo například delegátky. Na druhou stranu svého postavení ani nezneužívejte a zbytečně nevyvolávejte konflikty. Na dovolenou se přece nejedete hádat, ale odpočinout si, nabrat nové síly, elán a optimismus. Pokusmte se vždy nejdříve spor vyřešit v klidu a s rozvahou…

 

Autorka: Aneta Poláková

Previous ArticleNext Article