Seznamte se

Behaviorální interview

Behaviorální interview by mělo mít za úkol dosáhnout takové odpovědi, na kterou se ptáme. A ruku na srdce, povede se to vždy? Stačí se podívat na televizi nebo si přečíst noviny, časopisy, a poznáme, že protistrana se dokáže „vykroutit“ z přímé odpovědi přímo mistrovsky. Naučte se, jak takové behaviorální interview vést…

Téma: Behaviorální interview

Cena: 4 000.00 Kč bez DPH | 4 800.00 Kč včetně DPH

TERMÍN: 30.1.2013 Bratislava, 29. duben 2013, Praha

LEKTOR: PhDr. František Hroník

Behaviorální interview patří k validním metodám výběru. Ale nejen výběru. Představuje způsob myšlení, který je blízko manažerskému myšlení. Proto se na behaviorální interview podíváme ze širšího úhlu pohledu. Důležité budou pojmy "pozorovatelné chování",  "od názoru k příkladu" apod. Samozřejmě si představíme techniku vedení behaviorálního a kompetenčního rozhovoru. Také se dotkneme techniky STAR, budeme se zabývat organizací takového rozhovoru a tvorbou behaviorálních otázek. Prostor bude ke sdílení zkušeností i ukázky vedení takového rozhovoru.

Čemu se naučíte:

•    Behaviorální způsob myšlení a management
•    Odlišení klasického a behaviorálního interview
•    Promítnutí kompetencí do behaviorálního interview
•    Tvorba otázek
•    Technika STAR
•    Protidůkaz

Garantem kurzu je František Hroník ředitel agentury Motivu P a autor knih Jak se nespálit podruhé – Strategie a praxe výběrových řízení; Hodnocení pracovníků; Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců; Manažerské příběhy, Manažerská integrita; Poznejte své zaměstnance.

Jak se přihlásit?
Emailem u Martiny Hanušové  hanusova@motivp.cz

Previous ArticleNext Article