Chovatelství

Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit

Jen málo knih z těch, které dnes vycházejí, se zabývá problematikou terapeutického využití zvířat v rámci rehabilitace člověka. Proto jsem měla velkou radost, když se mi dostala do rukou publikace, která tvoří, jak je i uvedeno v podtitulu, jakéhosi Praktického průvodce pro veřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů.

Autorem této pozoruhodné knihy je MUDr. Zoran Nerandžič, lékař, který se již více než 15 let aktivně věnuje animoterapii a své zkušenosti s ní uplatňuje při práci se zdravotně postiženými dětmi. Při svém psaní vycházel zejména z vlastní praxe a z poznatků jednotlivých animoterapeutických sdružení.

Kniha je přehledně členěna, skládá se z celkem pěti kapitol. Na úvod se seznámíme s několika obecnými informacemi o animoterapii, o její podstatě, návštěvních programech a mezinárodní organizací IAHAIO. Přínosné je zejména srovnávající shrnutí ústavů sociální péče a domovů důchodců s nebo bez využití zvířat. Následující kapitoly se již věnují jednotlivým zvířatům využívaným při rehabilitaci.

Postupně se dozvíme mnohé zajímavosti o terapeutickém využití psů, koček, koní, fretek nebo třeba lam, závěrem se kniha rovněž dotýká tématu léčebného vlivu rostlin na člověka. Za skvělý nápad považuji uvedení adres různých sdružení, velice poutavé a místy až dojemné jsou vložené příběhy z  praxe Z. Nerandžiče, které mohou být i povzbuzujícím impulzem pro zdravotně postižené či nemocné, ale i pro pedagogy a pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů.

„Zvířata nerozlišují mezi tím, kdo je krásný a zdravý nebo nemocný a ošklivý, cítí jenom, že je člověk miluje. V tom je jejich výhoda, dávají tak pozitivní impulzy a obohacují emotivní složku života…“

Autor nejenže shromáždil v této knize množství zasvěcených informací o animoterapii v České republice, ale zejména otevírá diskuzi kritikou na izolaci postižených či jinak strádajících lidí uvnitř naší společnosti. Nabízí však vzápětí i možná řešení této složité situace, když mimo jiné uvádí:

„Jednou z šancí, jak rozetnout tento začarovaný kruh, je orientace na živou přírodu a na práci se zvířaty. Při ní mohou klienti ústavu sociální péče najít sami sebe. Samozřejmě také jejich vedoucí musí být schopni a ochotni změnit stereotypní způsob práce a potlačit případné osobní ambice.“

Závěrem je ještě třeba zmínit, že knihu doprovází i krásné černobílé obrázky, jejichž autory jsou děti s různými postiženími.

Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit byla vydána v nakladatelství Albatros.

Previous ArticleNext Article