Dospělí lidé

Alkohol v životě člověka

Alkohol je přirozenou součástí našeho každodenního života a Češi patří dokonce k největším konzumentům piva na světě. V malém množství, jak všichni víme, neškodí. Ale pijeme opravdu v neškodné míře? Do jaké skupiny lidí podle spotřeby alkoholu patříte, se dozvíte po přečtení tohoto článku.

Alkohol plní ve společnosti určité funkce. Stal se součástí rituálů a pije se především při slavnostních příležitostech např. na svatbě, křtinách, oslavách ale i na pohřbu. Odmítnout v tento den skleničku by mohlo být v určité společnosti lidí dokonce urážkou. Nabídnout skleničku alkoholu patří k projevu pohostinnosti a podává se návštěvě jako projev náklonnosti. Jeho účinky také odbourávají strach, stres a bariéry v komunikaci. Člověk mnohem lépe navazuje nové kontakty a ztrácí své mindráky, které mu v tom za střízlivosti brání.

Alkohol má ale také psychickou funkci. Uvádí nás do euforické nálady, povzbuzuje, uvolňuje a jeho prostřednictvím často unikáme z reálného světa. U menší části populaci ale může vzbuzovat i agresivitu a nepříčetnost.

V historii hrál alkohol významnou úlohu také jako platidlo. Dodnes funguje jako účinný úplatek mezi lidmi za drobnou službu a výpomoc. Svou roli v neposlední řadě sehrál i v politice. Mnoho rozhodnutí, především v minulosti, padlo u společného stolu při láhvi vína nebo jiného nápoje.
{snippet ad1}
Nemůžeme zapomenout také na fyziologickou funkci alkoholu, což znamená, že alkohol je především také tekutina, kterou pijeme. Mýlíme se však, pokud vypité množství zařazujeme do našeho pitného režimu. Tekutiny můžeme přechodně doplnit z méně alkoholických nápojů jako piva, ale nelze jimi nahradit vodu. Alkohol lidský organismus naopak dehydruje, a proto je nutné ho při konzumaci prokládat vodou.

Obecně v Evropě rozlišujeme tři typy konzumace alkoholu.


1) Románský typ
Románský typ konzumace alkoholu je typický pro jižní státy, kde se pije nejvíce víno a vinné nápoje, které jsou lehké. Konzumují se pravidelně v malých dávkách.
2) Anglosaský typ
Anglosaský typ preferuje tvrdý alkohol. Lidé jsou zvyklí pít ve velkém množství a pijí až do stavu opilosti.
3) Středoevropský typ
Středoevropané si oblíbili především pivo. To ale pijí ve velkém množství.

Přední český odborník na problematiku konzumace alkoholu rozdělil obyvatele do 4 kategorií podle množství konzumovaného alkoholu. Schválně v jaké kategorii se najdete?!

1. Abstinenti: 7 – 8% obyv.
Za abstinenta lze považovat člověka, který minimálně po dobu 3 let nepije vůbec.
2. Konzument:
Konzumenty rozdělujeme na příležitostné: 15 – 20% obyv.
a pravidelné: 15 – 20% obyv.
3. Pijani (abuséři): 50% obyv.
Být pijanem znamená opít se 3 – 4 do roka. Pijani pijí pravidelně i několikrát týdně a mnohdy neodhadnou své hranice, nejsou však závislí.
4. Alkoholici notoričtí: 4 – 5% obyv.
Závislost jako nemoc můžeme poznat podle několika charakteristických rysů:
1. silná touha a nutkání získat látku
2. potíže v kontrole užívání látky
3. odvykací stav s nepříjemnými fyzickými i psychickými příznaky (abstinenční příznaky)
4. potřeba zvyšování dávek, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižší dávkou (u alkoholu se může vypité množství, potřebné k navození stavu opilosti, výrazně měnit v různých fázích závislosti)
5. zanedbávání jiných zájmů
6. pokračování v užívání i přes zjevně škodlivé účinky
Previous ArticleNext Article