Tiskové zprávy

Výtvarná soutěž pro děti do 7 let

Dětská fantazie je světem neomezených možností. Dětský svět je plný tvořivosti a nápadů a především je naprostou originalitou. Dítě vyjadřuje pomocí fantazie své postoje, názory, myšlenky, ale i otázky, kterým samo nerozumí. Fantazie hraje základní roli v rozvoji dětské kreativity. Pro dítě je nutností rozvíjet své myšlenkové pochody, jejich tlumení má pak velmi negativní vliv na celý vývoj dítěte.

Nejlepším způsobem, kdy děti mohou vyjádřit právě svou fantazii, je malování, výtvarná tvorba. I pro nás obyčejná „čmáranina“ batolete má svůj nepostradatelný význam v jeho životě. Dítě se pomalu učí rozpoznávat tvary, obrysy, barvy a jeho kresbičky brzy nabydou určitého významu. Dítě nemusí být geniálním malířem, aby jeho obrázky dokázaly vypovědět o jeho starostech, pocitech, láskách a radosti. Malé děti spojují v malování jak prožitky, tak komunikaci, spojují v nich i více věcí najednou, které by nás, dospělé, ani spojit nenapadlo. Je to jejich prostředek komunikace vůči nám, dospělým.

Je ale nutné tuto schopnost nadále rozvíjet, nenechat ji vyhasínat. Dětský svět je nám dospělým hodně vzdálen. Nedokážeme mnohdy dětem ani zodpovědět otázky na jejich věčné „proč“. Zkusme tedy pochopit dětský svět pomocí dětských obrázků. Budeme se možná divit, kolik se toho dozvíme.

Velmi špatnou vizitkou, se kterou se bohužel setkáme v naší společnosti, je tradiční představa o výtvarném díle jako něčem úchvatném a pohledném. Je to dáno především touhou rodičů ukázat své dítě v tom nejlepším světle. Ale opravdu se domníváte, že dítě musí namalovat úžasný obraz, aby bylo výjimečné? Berte jeho obrázky jako prostředek komunikace a pomůcku k jeho dalším aktivitám. Chvalte své dítě za každý, i nepovedený obrázek a povzbuzujte jej k další činnosti.

Projekt Malý snílek je právě jednou z možností, jak povzbudit děti k další činnosti, jak rozvíjet jejich fantazii a nápady. Základem celého projektu je podpora komunikace mezi dětmi a světem dospělých. I když je projekt brán jako soutěž, rozhodně v ní není jen jeden vítěz. Každé dítě má svůj neocenitelný význam, je jedinečnou osobností a takto je i tato soutěž chápána. Z tohoto pohledu jsme se snažili, aby bylo oceněno co nejvíce dětských děl. V žádném případě nebudeme posuzovat obrázky podle toho, jak vypadají a který z nich je ten nejlepší. Pro nás jsou všechny těmi nejlepšími. Ale někdo ocenění získat musí, a proto jsme se rozhodli pro nejjednodušší řešení, které je chápáno i samotnými dětmi – losování.

Zapojte i své dítě. V první řadě pomůžete rozvíjet fantazii, city a myšlenkové pochody svého dítěte, a to je tím nejdůležitějším faktorem. Obrázky dětí si nenecháme jen pro sebe, naopak dílka dětí budou zveřejňována. Každé dítě pomocí svého obrázku může vyjádřit co cítí, a pokud ke svému dílku připojí, proč ho vlastně namalovalo, co ho k tomu vedlo, pak se nejen nám bude i lépe chápat jeho postoj k našemu světu, k jeho okolí, k jeho nejbližším. A především, samotné dítě bude mít v očích ten nejkrásnější výraz – radost a úsměv z něčeho, co samo dokázalo.

A pro všechny lidi s hravou duší bez rozdílu věku připravujeme:

Dětský den nejen pro děti.


Každou první neděli v měsíci bude na soutěžním webu perlorodky.cz připraveno spoustu soutěží pro 4 věkové kategorie. Každý člověk i človíček se může zúčastnit. První „Den dětí nejen pro děti“ spouštíme už tuto neděli na Den dětí. Ale pozor! Soutěžit se bude jen do 12 h., proto nespěte moc dlouho a nezmeškejte.
Previous ArticleNext Article