Kdy nás sleva přijde draho

Pro tento fejeton by se hodilo daleko víc názvů. Například "Než využijete produkt, spojte se s tím, kdo ho vymyslel". …