Finance

Praktický průvodce zdravotnictvím od 1. ledna 2008

Od 1. ledna 2008 nás čekají velké změny ve zdravotnictví. Informace v médiích jsou většinou kusé a někdy dost nesrozumitelné. Souhrn potřebných údajů pro vaši orientaci se dozvíte v našem praktickém průvodci, který jsme pro vás sestavili.

Reforma zdravotnictví znamená zvýšení odpovědnosti občanů za své zdraví. Češi drží prvenství v Evropě v počtu návštěv lékaře na jednoho občana ročně, což by bylo do budoucna pro stát finančně neúnosné. I z tohoto důvodu přichází 1. ledna 2008 reforma českého zdravotnictví. Očekává se, že si nyní občan dobře rozmyslí, zda opravdu návštěvu lékaře potřebuje anebo si raději sám koupí v lékárně lék bez předpisu.

Opačnou stranou mince však může být vývoj zdravotní stránky české populace, nad kterou visí velký otazník. Všichni lidé zřejmě nebudou ochotni za lékařské služby zaplatit, což může mít fatální důsledky nejen pro ně samotné, ale v případě infekčních chorob i pro jeho okolí. Doufejme tedy, že reforma nebude na úkor zdraví obyvatel.

Hlavní změnou, která nás nemine, je placení tzv. „regulačních poplatků“ zdravotnickým zařízením. Jedná se především o tři základní částky, s kterými se budeme setkávat nejčastěji.

1) 30 Kč

a) za vyšetření u praktického, dětského, ženského a zubního lékaře

b) za návštěvu u specializovaného ambulantního lékaře – například oční, kožní, ORL

c) za návštěvu lékaře u nemocného doma

d) za návštěvu u klinického psychologa, klinického logopeda

Výjimku tvoří preventivní prohlídky, těhotenské prohlídky, hemodialýzy, laboratorní vyšetření, rentgeny a rehabilitace vyžádané ošetřujícím lékařem. U těchto procedur se poplatek neúčtuje.
{snippet ad1}
Účtenky u lékaře budou vydávány pouze na požádání pacienta.

e) v lékárně při vydání léčiva předepsaného na recept (nezáleží na počtu balení léčiva). Pokud tedy recept bude obsahovat dva různé předepsané léky, zaplatíme za každý zvlášť.

Setkat se můžeme také s tzv. „opakovaným receptem“, kdy si budeme moci vyzvedávat opakovaně na jeden recept lék, který užíváme dlouhodobě. Za každé vyzvednutí však platíme samostatně částku 30 Kč.

U léků levných (např. 10 Kč) může lékař připsat na recept „hradí pacient“. Vyhneme se tak zbytečnému zaplacení poplatku, který by v tomto případě byl vyšší než cena samotného léku. V mnoha případech se tedy vyplatí lék si koupit bez předepsaného receptu.

Výjimku budou tvořit např. recepty na antikoncepci. Ta není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a proto u ní nezaplatíte ani za položku na receptu.

2) 60 Kč

za každý den pobytu:

a) v nemocnici

b) v porodnici (platí matka i dítě, platí se i za dítě v inkubátoru)

c) v lázních (komplexní péče)

d) v odborném léčebném ústavu (OLÚ), léčebně dlouhodobě nemocných (LDN ) či hospicu

e) v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách

Den přijetí a propuštění se přitom počítá jako jeden den.

3) 90 Kč

a) za lékařskou službu první pomoci včetně návštěvy stomatologické pohotovosti, pokud nedojde k následné hospitalizaci.

Jedná se tedy o víkendové dny sobotu, neděli, svátky a večerní nebo noční hodiny v pracovních dnech, konkrétně 17.00 až 7.00 hodin. Poplatek se platí ihned ve zdravotnickém zařízení.

Kdo poplatky neplatí?

a) pojištěnci v hmotné nouzi, kteří se prokáží rozhodnutím vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi ne starším 30-ti dnů

b) děti z dětských domovů a děti v ústavní nebo ochranné výchově

c) lidé v ochranném léčení nařízeném soudem

d) lidé při léčení infekčního onemocnění, kde je nařízená izolace či karanténa (onemocnění jako virové záněty jater, cholera, tyfus, tuberkulóza, spalničky a další)

Co je to ochranný limit?

Vyplácení poplatků má svou horní hranici, která je dána ochranným limitem ve výši 5 000 Kč. Jeho úkolem je chránit především chronicky nemocné pacienty před nadměrným doplácením léků a některých regulačních poplatků.

Do limitu se počítají:

a) doplatky na léky

b) poplatky ve výši 30 Kč za návštěvu u lékaře

c) poplatky ve výši 30 Kč za výdej léku

Do limitu se nepočítají:

a) doplatky za některé léky

b) doplatky na zdravotnické prostředky

c) poplatek 90 Kč za pohotovost

d) poplatek 60 Kč za pobyt

Jaké budou ceny léků a doplatky za léky?

Reforma by měla přinést také přeceňování léků a doplatků za léky hrazené pojištěnci. Ke snížení doplatků by mělo dojít především u drahých léků. (Doplatek je rozdíl mezi prodejní cenou léku v lékárně a cenou, kterou uhradí pacientovi zdravotní pojišťovna.)

Informace a databázi léků, které jsou k dispozici v České republice včetně cen, výše úhrad pojišťoven či výše průměrného doplatku, bude možno nalézt na webových stránkách ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

Další podrobné informace o reformě zdravotnictví najdete taktéž na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

Previous ArticleNext Article